Costesti: Arnota Monastery (Manastirea Arnota)

Costești
Monasteries
Wallachia
    Costești
    Wallachia Monasteries
    Wallachia

 

[youtubegallery]
Arnota Monastery 1|http://www.youtube.com/watch?v=58qcVWZ59Zs
Arnota Monastery 2|http://www.youtube.com/watch?v=iyerbV8EaEU
Arnota Monastery 3|http://www.youtube.com/watch?v=JikAEKKTNnQ
[/youtubegallery]

 

Mănăstirea Arnota (Arnota Monastery)

 

Mănăstirea Arnota este o mănăstire de maici ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina, cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, fiind amplasată pe raza în satului Bistrița din comuna Costești în Munții Căpățânii. Potrivit legendei, Mănăstirea Arnota a fost construită pe temelia unei biserici de lemn între anii 1633 – 1634 după ce Matei Basarab, fiind urmărit de turci după ce a pierdut o bătălie, se ascunde pe un platou al muntelui în stufărișul unui lac aflat lângă ruinele unei biserici, jurând că dacă va scăpa, va construi o mănăstire în acest loc.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania