Dobrogea: Monasteries (Manastiri)
Mănăstiri și biserici / Monasteries and Churches


Moldova
Transilvania
Wallachia
  Mănăstiri și biserici Moldova
  Mănăstiri și biserici Transilvania
  Mănăstiri și biserici Valahia

 

Mănăstiri și biserici din Dobrogea / Dobrogea Monasteries and Churches

 

Biserici Paleocreștine / Paleochristian Churches

 

Saint Andrew / Sf. Andrei
Basarabi
Niculițel
  Saint Andrew Cave
  Basarabi Monastery
  Niculițel Monastery


 
Județul Constanța: Biserici și Mănăstiri Noi (New Churches and Monasteries)

 

Sfântul Anton de Padova
Sfântul Anton de Padova
Biserica Romano – Catolică Sfântul Anton de Padova
(DOBROGEA: Constanța – Constanța)
 

Biserica Romano – Catolică “Sfântul Anton de Padova” a fost construită între anii 1935 – 1938 la inițiativa preotului Emanoil Kreis (1894 – 1964) născut în județul Constanța, dintr-o familie de catolici de etnie germană [.....] / The Roman – Catholic Church “Saint Anthony of Padova” was built between 1935 – 1938 at the initiative of the priest Emanoil Kreis (1894 – 1964) born in Constanța county, in a family of German catholics [.....]

 

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Catedrala Ortodoxă “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”
(DOBROGEA: Constanța – Constanța)
 

Catedrala Ortodoxă “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” este prima biserică românească din Constanța construită după revenirea Dobrogei la România, în stilul vechii arhitecturi din Țara Românească (Valahia), între 1883 – 1885 [.....] / The orthodox Cathedral “Saint Apostles Peter and Paul” is the first Romanian church from Constanța built after Dobrogea returned to România, in the old architectural style from Wallachia, between 1883 – 1885 [.....]

 

Mănăstirea Dervent
Mănăstirea Dervent
Mănăstirea Dervent
(DOBROGEA: Ostrov – Constanța)
 

Pe locul bisericii mănăstirii, au fost martirizați demult patru creștini, rămânând patru cruci de piatră, respectate de sultanii turci și redescoperite după 1877 de un cioban surdomut vindecat de ele. [.....] / On the location of the church of Dervent monastery four christians were matirised long time ago, and remained four stone crosses, respected by the sultans and rediscovered after 1877 by a deaf mute shepherd who was cured by them. [.....]

 

Județul Tulcea: Biserici și Mănăstiri Noi (New Churches and Monasteries)

 

Celic Dere
Cocoș
Saon
  Celic Dere Monastery
  Cocoș Monastery
  Saon Monastery


 
Județul Tulcea: Alte Biserici și Mănăstiri Noi (Other New Churches and Monasteries)

 

 • Mănăstirea Vovidenia – sat Slava Rusă, comuna Slava Cercheză

 •  
  Dobrogea: Moschei Dobrogea (Mosques)

   

  Moscheea Carol
  Moscheea Carol
  Moscheea Carol
  (DOBROGEA: Constanța – Constanța)
   

  Moscheea Carol este un lăcaș de cult musulman din Constanța, construit între anii 1910 – 1913 luând ca model Moscheea Konya din Anatolia, Turcia. Minaretul, construit în stil maur, are înălțimea de 47 metri. [.....] / Carol Mosque is a muslim place of worship from Constanța, built between 1910 – 1913 using as model Konya Mosque from Anatolia, Turkey. The Minaret, built in moorish style, is 47 meters tall. [.....]

   

  Moscheea Esmahan Sultan
  Moscheea Esmahan Sultan
  Moscheea Esmahan Sultan
  (DOBROGEA: Mangalia – Constanța)
   

  Construită în anul 1575 cu piatră din zidurile cetății Callatis, de fiica sultanului Selim al II-lea (1566 – 1574), moscheea este înconjurată de un cimitir musulman cu morminte vechi de peste 300 de ani. [.....] / Built in 1575 with stone from Callatis fortress walls, by the daughter of Selim the 2nd Sultan (1566 – 1574), the mosque is surrounded by a muslim cemetery with tombs more than 300 years old. [.....]

   

  Geamia Ali – Gazi Pașa
  Geamia Ali - Gazi Pașa
  Geamia Ali – Gazi Pașa
  (DOBROGEA: Babadag – Tulcea)
   

  Numită și Moscheea Babadag, construită între anii 1609 – 1610, este un monument de arhitectură musulmană din România cu un minaret înalt de 21 de metri și un caravanserai (han) ce a funcționat în sec. 17 – 19. [.....] / Also called Babadag Mosque, built between 1609 – 1610, is a muslim architecture monument from Romania, and has a minaret 21 meters tall and a caravanserai (inn) that operated in the 17th – 19th centuries. [.....]

   

  Dobrogea is not only a peaceful region today but also is rich in spirituality. Dobrogea is the Romanian land where first settled Apostle Andrew in his holy mission to Christianize the population living on these territories. This is why in Dobrogea we can visit the cave of the Saint Apostle Andrew but also many other caves where Christian saints lived and were hiding from persecutions from the Romans and later from Muslims. The cave where the Saint Joan the Cassian, famous theologian of the Byzantine Empire and one of the founders of monarchism is visited annually by thousands of tourists.

  Beautiful monasteries were built near these caves. Unfortunately due to the long domination of the Ottoman Empire over Dobrogea, their number is not so high. After 1800, when the power of the Ottoman Empire diminishes, some beautiful monasteries started to be raised: Cocos, Celic Dere or Saon in Tulcea County are among the most famous while Dervent and Saint Andrew are the most visited monasteries in Constanta County.

  A spiritual place, for Muslims this time, is the impressive Carol Mosque in Constanta. On the top of its minaret you can see far away on the Black Sea. After Dobrogea become part of Romania, the king Carol the 1st decided to give Muslims the possibility to pray according to their religion. Because the muslim population was poor, Carol the 1st also donated them money for the construction of the mosque that today is called Carol the 1st mosque in his honor.

  Dobrogea nu este doar o regiune liniștită ci în același timp și o regiune bogată în spiritualitate. Dobrogea este pământul din România unde a poposit pentru prima oară Apostolul Andrei în misiunea sa sfântă de a creștina populația care locuia pe aceste teritorii. De aceea în Dobrogea poate fi vizitată peștera Sfântului Apostol Andrei dar și multe alte peșteri unde sfinții creștini au locuit și s-au ascuns de persecuțiile romanilor și mai târziu ale musulmanilor. Peștera unde Sfântul Ioan Casianul, faimos teolog din Imperiul Bizantin și unul din fondatorii monahismului este vizitată anual de mii de turiști.

  Mănăstiri frumoase au fost construite lângă aceste peșteri. Din păcate datorită perioadei lungi de dominație a Imperiului Otoman asupra Dobrogei, numărul lor nu e asa de mare. După 1800, când puterea Imperiului Otoman scade, mai multe mănăstiri frumoase au început să fie construite: Cocoş, Celic Dere sau Saon în județul Tulcea sunt printre cele mai vestite în timp ce Dervent și Sfantul Andrei sunt cele mai vizitate mănăstiri din județul Constanța.

  Un loc spiritual, pentru musulmani de data aceasta, este impresionanta Moschee Carol din Constanța. Din vârful minaretului său se poate vedea departe pe Marea Neagră. Dupa ce Dobrogea a devenit parte a României, regele Carol I a decis să ofere musulmanilor posibilitatea să se roage conform religiei lor. Deoarece populația musulmană era săracă, Carol I a donat bani pentru construcția moscheei care azi este numită Moscheea Carol I în onoarea sa.

  Leave a Reply

  Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania