Dobrogea: Monasteries (Manastiri)

 

Biserici Paleocreștine / Paleochristian Churches

 

Saint Andrew / Sf. Andrei
Basarabi
Niculițel
  Saint Andrew Cave
  Basarabi Monastery
  Niculițel Monastery


 
Județul Constanța: Biserici și Mănăstiri Noi (New Churches and Monasteries)

 

Sf. Anton de Padova
Sf. Petru & Pavel
Dervent
  Sf. Anton de Padova
  Sf. Petru & Pavel
  Dervent Monastery


 
Județul Tulcea: Biserici și Mănăstiri Noi (New Churches and Monasteries)

 

Celic Dere
Cocoș
Saon
  Celic Dere Monastery
  Cocoș Monastery
  Saon Monastery


 
Județul Tulcea: Alte Biserici și Mănăstiri Noi (Other New Churches and Monasteries)

 

 • Mănăstirea Vovidenia – sat Slava Rusă, comuna Slava Cercheză

 •  
  Dobrogea: Moschei Dobrogea (Mosques)

   

  Carol I
  Esmahan Sultan
  Gazi Ali Pasha
   Moscheea Carol I
   Esmahan Sultan Mosque
   Gazi Ali Pasha Mosque


   

  Dobrogea is not only a peaceful region today but also is rich in spirituality. Dobrogea is the Romanian land where first settled Apostle Andrew in his holy mission to Christianize the population living on these territories. This is why in Dobrogea we can visit the cave of the Saint Apostle Andrew but also many other caves where Christian saints lived and were hiding from persecutions from the Romans and later from Muslims. The cave where the Saint Joan the Cassian, famous theologian of the Byzantine Empire and one of the founders of monarchism is visited annually by thousands of tourists.

  Beautiful monasteries were built near these caves. Unfortunately due to the long domination of the Ottoman Empire over Dobrogea, their number is not so high. After 1800, when the power of the Ottoman Empire diminishes, some beautiful monasteries started to be raised: Cocos, Celic Dere or Saon in Tulcea County are among the most famous while Dervent and Saint Andrew are the most visited monasteries in Constanta County.

  A spiritual place, for Muslims this time, is the impressive Carol Mosque in Constanta. On the top of its minaret you can see far away on the Black Sea. After Dobrogea become part of Romania, the king Carol the 1st decided to give Muslims the possibility to pray according to their religion. Because the muslim population was poor, Carol the 1st also donated them money for the construction of the mosque that today is called Carol the 1st mosque in his honor.

  Dobrogea nu este doar o regiune liniștită ci în același timp și o regiune bogată în spiritualitate. Dobrogea este pământul din România unde a poposit pentru prima oară Apostolul Andrei în misiunea sa sfântă de a creștina populația care locuia pe aceste teritorii. De aceea în Dobrogea poate fi vizitată peștera Sfântului Apostol Andrei dar și multe alte peșteri unde sfinții creștini au locuit și s-au ascuns de persecuțiile romanilor și mai târziu ale musulmanilor. Peștera unde Sfântul Ioan Casianul, faimos teolog din Imperiul Bizantin și unul din fondatorii monahismului este vizitată anual de mii de turiști.

  Mănăstiri frumoase au fost construite lângă aceste peșteri. Din păcate datorită perioadei lungi de dominație a Imperiului Otoman asupra Dobrogei, numărul lor nu e asa de mare. După 1800, când puterea Imperiului Otoman scade, mai multe mănăstiri frumoase au început să fie construite: Cocoş, Celic Dere sau Saon în județul Tulcea sunt printre cele mai vestite în timp ce Dervent și Sfantul Andrei sunt cele mai vizitate mănăstiri din județul Constanța.

  Un loc spiritual, pentru musulmani de data aceasta, este impresionanta Moschee Carol din Constanța. Din vârful minaretului său se poate vedea departe pe Marea Neagră. Dupa ce Dobrogea a devenit parte a României, regele Carol I a decis să ofere musulmanilor posibilitatea să se roage conform religiei lor. Deoarece populația musulmană era săracă, Carol I a donat bani pentru construcția moscheei care azi este numită Moscheea Carol I în onoarea sa.

  Leave a Reply

  Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania