Horezu: The Pottery Village (Satul Ceramicii)


Where to Sleep
Where to Eat
What to See
    Horezu Accommodation
    Horezu Restaurants & Pubs
    Horezu Attractions


 

Staţiunea turistică Horezu (județul Vâlcea)
 

Staţiunea Horezu se află în partea centrală a județului Vâlcea, la mijlocul distanței dintre Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu, la o altitudine medie de 550 de metri într-o zonă depresionară delimitată spre sud de Măgura Slătiorului iar la nord de creasta Munţilor Căpăţânii. Cercetările arheologice în zona Ferigile, în apropiere de Horezu, au dus la descoperirea unor așezări umane din sec. 9 și 13. Din documente emise de regele Bela al 4-lea al Ungariei regiunea subcarpatică a actualei zone Horezu a făcut parte din Cnezatul lui Farcaș. Dezvoltarea așezărilor umane din zona Horezu este legată de traseele de transhumanță, de drumurile haiducilor, care treceau pe aici dar și de drumul sării care “pornea de la Ocnele Mari, trecea prin Pietrarii de Jos și din Horezu continua către Slătioara și ajungea la Cernești”. Localitatea Horezu, este atestată documentar pentru prima oară într-un hristov al domnitorului Vlad Călugărul din anul 1487, în care se pomenea de satul Hurez.
 
Numele de Horezu provine de la “ciuhurez” sau “huhurez”, pasăre asemănătoare bufniței care populează pădurile din zonă și a aparținut inițial localității Români de Jos, pe valea râului cu același nume, menționată în documente din sec. 15 și din sec. 17 cand localitatea avea 100 de locuitori rumâni, și unde domnitorul martir Constantin Brâncoveanu, construiește între anii 1690-1693, mănăstirea Horezu care reprezintă o sinteză a artei și măestriei poporului român. Ulterior vatra satului se mută peste deal la 2 km, în locul în care se intersectau drumurile de transhumanță, cu alte drumuri comerciale și unde cu timpul a aparut un târg unde ciobanii vindeau lână și brânză, cumpărau cereale și produse de băcănie, olarii vindeau produse ceramice necesare în gospodăriile rurale și se aprovizionau cu hrană.
 

The Horezu Pottery
 

Romanian ceramics compiles an experience that dates back to Neolithic times. The “Cucuteni” culture of this period is recognized as having one of the most refined and stylish potteries in all of Europe. Nowadays, the most famous Romanian pottery is made in and around the town of Horezu, in northern Wallachia. An age-old craft, modeling clay has become a real art in the hands of old masters, the inhabitants of this heavenly region.

[..........]

Ceramica de Horezu
 

Ceramica romaneasca este sinteza unei experiente care dateaza din neolitic. Cultura “Cucuteni” din aceasta perioada este recunoscuta ca fiind una din cele mai rafinate si elegante culturi ceramice din Europa. Azi, cea mai faimoasa ceramica romaneasca este realizata in jurul orasului Horezu, in nordul Valahiei. Un mestesug stravechi, modelarea argilei a devenit o adevarata arta in mainile vechilor maestri, locuitori ai acestei guri de rai.

[..........]

Leave a Reply

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania