Bucuresti: Bucurestiul Evreiesc (Jewish Bucharest)

Free Tours
Tourist Attractions
București
  Free Tours București
  Atracții Turistice București
  București


 

București: Bucureștiul Evreiesc (Jewish Bucharest)

 

Sinagogues
Cemeteries
Institutions
  Bucharest Sinagogues
  Bucharest Jewish Cemeteries
  Bucharest Jewish Institutions

 

Muzeul Holocaustului
Muzeul Holocaustului
Muzeul Holocaustului / The Holocaust Museum

 

Amenajat în Sinagoga Mare, adevărată bijuterie arhitecturală, muzeul expune fotocopii de documente și imagini despre holocaust, și participarea evreilor la războiul de independență sau la cele două războaie mondiale. […..] / Organized in the Big Synagogue, a real jewel, the museum expose photo copies of documents and images about the holocaust, and the jews participation to the Independence War and the two world wars. […..]

 

A brief history of jews in Romania
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania