Moldova Cities (Orasele Moldovei)

Dobrogea
Transilvania
Valahia
  Dobrogea Cities
  Orașe Transilvania
  Wallachia Cities


 

Moldova: Orașe / Cities

 

Bacău
Bacău
Bacău
(MOLDOVA: Bacău – Bacău)
 

Cu o populație de 145.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1399, locuit din paleolitic, aici au fost descoperite multe obiecte de către arheologi și se afla o curte domnească fondată de Alexandru cel Bun. […..] / With a population of 145.000 in 2011, documentary attested in 1399, inhabited since paleolitic, archeologists discovered here many objects and was a royal court established by Alexandru cel Bun. […..]

 

Botoșani
Botoșani
Botoșani
(MOLDOVA: Botoșani – Botoșani)
 

Cu o populație de 107.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1350 de pisania Bisericii armene Sfânta Maria, a fost un târg mare al Moldovei la intersecția drumurilor comerciale între sec. 14 și sec. 19. […..] / With a population of 107.000 in 2011, documentary attested in 1350 by the inscription of the Saint Mary armenian church, was a big fair in Moldova at the crossroad of the main commercial roads between 14th century and the 19th century. […..]

 

Cernăuți
  Cernăuți
Chișinău
Galați
Huși
  Chișinău
  Galați
  Huși

 

Iași
Iași
Iași
(MOLDOVA: Iași – Iași)
 

Cu 291.000 locuitori în 2011 (475.000 în zona metropolitană, a doua din țară), atestat documentar în 1408, a fost capitala Moldovei (1564 – 1859) și a României (1916 – 1918) când nemții au ocupat Bucureștiul. […..] / With 291.000 people in 2011 (475.000 in the metropolitan area, the 2nd in Romania), documentary attested in 1408, was capital of Moldova (1564 – 1859) and Romania (1916 – 1918) when germans occupied Bucharest. […..]

 

Piatra Neamț
Piatra Neamț
Piatra Neamț
(MOLDOVA: Piatra Neamț – Neamț)
 

Cu 85.000 locuitori în 2011, amplasat pe valea Bistriței, locuit din mezolitic (cca. 12.000 î.Ch.), apoi Cucuteni și epoca bronzului, are o Curte Domnească construită de Ștefan cel Mare între 1468 – 1475. […..] / With 85.000 people in 2011, located on Bistrița river, inhabited since mezolithic (approx. 12.000 b.Ch.), then Cucuteni and bronze age, has a Royal Court built by Stephen the Great between 1468 – 1475. […..]

 

Roman
Roman
Roman
(MOLDOVA: Roman – Neamț)
 

Cu 51.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1387, în “Letopisețul Novgorodului”, are numele de la Roman I Mușat, întemeietorul orașului distrus în 1467 de Matei Corvin, dar refăcut de Ștefan cel Mare. […..] / With 51.000 people in 2011, documentary attested in 1387, in the “Novgorod Chronicle”, has its name from Roman I Mușat, the founder of the city destroyed in 1467 by Matei Corvin, but rebuilt by Stephen the Great. […..]

 

Suceava
Suceava
Suceava
(MOLDOVA: Suceava – Suceava)
 

Cu 92.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1388, în vremea lui Petru al II-lea Mușat care a mutat capitala Moldovei de la Siret la Suceava unde a rămas până în 1565, a fost în Imperiul Austriac între 1774 – 1918. […..] / With 92.000 people in 2011, documentary attested in 1388, in the time of Petru Mușat the 2nd who moved the capital of Moldova from Siret to Suceava, where remained until 1565, was in the Austrian Empire between 1774 – 1918. […..]

 

Târgu Neamț
Târgu Neamț
Târgu Neamț
(MOLDOVA: Târgu Neamț – Neamț)
 

Cu 18.700 locuitori în 2011, renumit pentru: Cetatea Neamțului, Humulești (leagănul copilăriei lui Ion Creangă) sau casa unde a crescut Veronica Micle, este centrul unei zone cu mănăstiri importante (Văratec, Agapia, Secu). […..] / With 18.700 people in 2011, famous for: Neamț Fortress, Humulești (Ion Creangă childhood craddle) or for the childhood house of Veronica Micle, is the center of an area with important monasteries (Văratec, Agapia, Secu). […..]

 

Vaslui
Vaslui
Vaslui
(MOLDOVA: Vaslui – Vaslui)
 

Cu 97.000 locuitori în 2016, atestat documentar în 1375, locuit din paleolitic, amplasat pe terasele Dealului Morii, barieră naturală în fața atacurilor externe, are o curte domnească reconstruită de Ștefan cel Mare. […..] / With 97.000 people in 2016, documentary attested in 1375, inhabited since paleolitic, located on the terraces of the Mill Hill, natural barrier against external attacks, has a royal court rebuilt by Stephen the Great. […..]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania