Targoviste: Princely Court and Chindiei Tower (Curtea Domneasca si Turnul Chindiei)


Târgoviște
Castles and Palaces
Wallachia
    Târgoviște
    Wallachia Castles and Palaces
    Wallachia


 
Târgoviște: Curtea Domnească (The Princely Court)

  

Târgoviște Royal Court and the Sunset Tower

 

The complex of monuments which form the Royal Court of Târgoviște represents one of the most important architectural group from Wallachia and has a great artistical and historical value. Being a royal residence for centuries, the Royal Court offers the possibility of revealing a chapter of the romanian medieval art and history.

 [................]

Curtea Domnească din Târgoviște și Turnul Chindiei

 

Ansamblul monumental care formează Curtea Domnească din Târgoviște reprezintă una din cele mai importante complexe arhitecturale din Valahia și are o mare valoare artistică și istorică. Reprezentând o reședință domneasca timp de secole, Curtea Domnească oferă posibilitatea de a cunoaște un capitol important din arta și istoria medievală românească.

 [................]

La Corte Real de Târgoviște y la Torre de la Puesta del Sol

 

El complejo de monumentos que forman La Corte Real de Târgoviște representa uno de los grupos arquitectónicos más importantes de Valaquia y tiene un gran valor artístico e histórico. Al ser una residencia real durante siglos, La Corte Real ofrece la posibilidad de revelar un capítulo del arte medieval rumana e del historia.

 [................]

Leave a Reply

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania