Jurilovca: Argamum Fortress (Cetatea Argamum)

Jurilovca
Dobrogea Fortresses
Dobrogea
    Jurilovca
    Dobrogea Fortresses
    Dobrogea


 


 

Cetatea Argamum (comuna Jurilovca, județul Tulcea)
 

Cetatea Argamum este amplasată pe malul complexului lagunar Razim – Sinoe, în partea sudică a Deltei Dunării, la 6 kilometri de localitatea Jurilovca, în punctul numit Capul Doloșman. Fondată la mijlocul sec. 7 î.Ch. de un grup de coloniști greci originari din Asia Mică, Cetatea Argamum (după numele latin) sau Orgamè în limba greacă antică, este cea mai veche așezare din România atestată documentar într-un izvor antic, datând de la începutul sec. 6 î.Ch. de către Hecateu din Milet (Origame – oraș lângă Istru). Potrivit legendei, la Cetatea Argamum s-au oprit Argonauții în drumul lor spre casă, după ce au găsit lâna de aur, fiind urmăriți de flota regelui Aetes (Uliul), tatăl Medeei.
 
În situl arheologic principal întins pe circa două hectare și jumătate, au fost degajate prin cercetări arheologice ruine și câteva elemente arhitectonice: o poartă, zidul de apărare, câteva străzi, trei bazilici paleocreștine, vestigii ale fortificației grecești și romane, cuptoare pentru arderea ceramicii din epoca romană și valuri de pământ. O mare parte din cetate se afla încă sub pământ, necercetată, dar de multe ori este săpată superficial de turiști și localnici, situl arheologic având o suprafață totală de aproape o sută de hectare. La nord – vest de cetate se află tumulul heroon (de la mijlocul sec. 7 î.Ch.) care este cel mai vechi mormânt grecesc din bazinul Mării Negre.
 
Fondată pe malul Mării Negre și aflată azi malul limanului Razelm, cetatea a intrat în sec. 1 d.Ch. sub stăpânirea romană, fiind denumită din acel moment Argamum și fiind un port de escală al navigatorilor pe ruta Bizanț – Tyras. Timp de cinci secole, cetatea a continuat să prospere și să se dezvolte dar în sec. 5 d.Ch. și-a încetat existența datorată năvălirilor goților, hunilor, avarilor și slavilor dar și închiderii golfului Argamon de cordonul litoral denumit insula Lupilor și transformarea sa în liman impropriu navigației corăbiilor, iar locuitorii din Argamum s-au mutat în alte orașe precum Histria, Tomis, Callatis sau Constantinopol.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania