Alte Biserici Fortificate / Other Fortified Churches

Fortified Churches
Wooden Churches
Churches and Monasteries
    Biserici Fortificate Transilvania
    Biserici de Lemn Transilvania
    Alte Biserici si Manastiri din Transilvania

 

 
[youtubegallery]
Transylvania Fortified Churches 1|http://www.youtube.com/watch?v=zfZRF_1o_YQ
Transylvania Fortified Churches 2|http://www.youtube.com/watch?v=w45WiXp8Q3c
Transylvania Fortified Churches 3|http://www.youtube.com/watch?v=FHOmKIi574Y
Transylvania Fortified Churches 4|http://www.youtube.com/watch?v=1uBYYSDOMrc
Transylvania Fortified Churches 5|http://www.youtube.com/watch?v=mYLSZVUv4Ig
Transylvania Fortified Churches 6|http://www.youtube.com/watch?v=g2GN1qbl7E4
[/youtubegallery]

 

Alte Mănăstiri și biserici din Transilvania / Other Transylvania Monasteries and Churches

 

Biserica fortificată Bazna
Biserica fortificată Bazna
Biserica fortificată Bazna / Bazna Fortified Church
(TRANSILVANIA: Bazna – Sibiu)
 

Construită în sec. 14 cu ziduri sprijinite pe contraforturi în incinta unei cetăți țărănești fortificate cu palisade, inițial cu 3 turnuri, azi are doar 2, turnul cel mare (clopotniță) fiind și turn de intrare. […..] / Built in the 14th century, with walls sustained by buttresses inside a peasant fortress with palisades, initially with 3 towers, today with 2, the biggest tower (the bell tower) being the entrance tower. […..]

 

Biserica fortificată Cisnădie
Biserica fortificată Cisnădie
Biserica fortificată Cisnădie / Cisnădie Fortified Church
(TRANSILVANIA: Cisnădie – Sibiu)
 

Construită în sec. 13 cu hramul Sfintei Walpurga, atestată documentar în 1349, în absida de sud transformată în trezorerie s-a păstrat “Tezaurul de la Cisnădie”, care din 1915 se află la Muzeul Brukenthal din Sibiu. […..] / Built in the 13th century and under the patronage of Saint Walpurga, documentary attested in 1349, in the southern apse used as treasury was kept “The Cisnădie Thesaurus”, which since 1915 is in Brukenthal Museum in Sibiu. […..]

 

Biserica fortificată Copșa Mare
Biserica fortificată Copșa Mare
Biserica fortificată Copșa Mare / Copșa Mare Fortified Church
(TRANSILVANIA: Biertan – Sibiu)
 

În comuna Biertan (satul Copșa Mare), sat atestat documentar în 1283 cu cele mai mari plantații viticole din Țara Vinului, a fost construită în sec. 14 o biserică fortificată cu un zid de formă pătrată, cu două etaje de apărare. […..] / In Biertan (Copșa Mare village), documentary attested in 1283 with the biggest wineyards in Wineland, was built in 14th century a church fortified with a squared wall with two defensive floors. […..]

 

Biserica fortificată Cristian (Brașov)
Biserica fortificată Cristian (Brașov)
Biserica fortificată Cristian (Brașov) / Cristian (Brașov) Fortified Church
(TRANSILVANIA: Cristian – Brașov)
 

Biserica veche, cu hramul Sfântul Nicolae, a fost construită în 1270 și dărâmată în 1839, fiind reconstruită ca o biserică sală de mari dimnensiuni, iar cetatea cu un zid interior și unul exterior a fost construită în sec. 15. […..] / The old church, dedicated to Saint Nicholas, was built in 1270 and demolished in 1839, being rebuilt as a big dimensions church, and the fortress with an inner wall and an external wall was built in the 15th century. […..]

 

Biserica fortificată Hărman
Biserica fortificată Hărman
Biserica fortificată Hărman / Hărman Fortified Church
(TRANSILVANIA: Hărman – Brașov)
 

Construită în sec. 13 de cavalerii teutoni, preluată de cistercienii de la Cârța în 1240, avea un zid exterior, de 4,5 m înălțime pentru apărarea bazei incintei și un zid interior, înalt de 12 metri, cu șapte turnuri. […..] / Built in the 13th century, by the Teutonic knights, taken over by cistercian monks from Cârța in 1240, had an external all, 4.5 m tall for defending the precincts and an external wall, 12 m tall, with 7 towers. […..]

 

Biserica fortificată Râșnov
Biserica fortificată Râșnov
Biserica fortificată Râșnov / Râșnov Fortified Church
(TRANSILVANIA: Râșnov – Brașov)
 

Construită în sec. 13, în 1773 au fost construite zidurile bisericii transformată între 1774 – 1775 în stil baroc, în 1803 s-a ridicat turnul clopotniței, iar bolta navei centrale a fost înlocuită cu un tavan casetat. […..] / Built in the 13th century, in 1773 were built the walls of the church transformed between 1774 – 1775 in baroque style, in 1803 was built the bell tower and the vault of the church was replaced by a coffered ceiling. […..]

 

AgnitaAlma ViiAltanaApoldAposArchitaAtelAxente SeverBagaciuBradeniBrateiuBuzdCartaCataChirparCincsorCincuCodleaDaiaDealu FrumosDrauseniFeldioaraHomorodHosmanIacobeniIghisu NouMalancravMercheasaMerghindealMosnaMovileRichisRosiaSanpetruSeica MicaStejarisuSura MareSura MicaTapuTurnisorValchidVardVeltVeseudVurparZlagna

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania