Rasnov


 

Where to Sleep
Where to Eat
What to See
    Rasnov Accommodation
    Rasnov Restaurants & Pubs
    Rasnov Attractions

 

Orașul Râșnov (județul Brașov) este format din localitățile:
 
– Râșnov (reședința).
 

Orașul Râșnov a fost atestat documentar în anul 1331 și este amplasat în Depresiunea Brașovului, la 15 km de municipiul Brașov, pe cursul râului Ghimbășel, la 676 m altitudine medie, la poalele masivului Postăvaru și la mică distanță de Munții Bucegi.
 
Cu peste 2.000 de ani în urmă, pe dealul cetății, pe locul unde fusese o așezare neolitică apoi o așezare apărată de valuri de pământ cu palisadă în epoca bronzului, dacii au construit Cumidava, unul dintre „orașele strălucite ale Daciei” după cum scria geograful Claudius Ptolemeu din Alexandria (87 d.Ch. – 165 d.Ch.), în al său “Îndreptar” geografic, important centru militar, politic, administrativ și religios al dacilor. După cucerirea unei părți din Dacia, romanii au construit la 4 km de Râșnov, la hotarul cu comuna Vulcan, castrul Cumidava care avea o suprafață de 2 hectare, unde au fost descoperite fragmente de ziduri și de teracotă sigilată, o figurină din lut care o reprezintă pe zeița Venus (Afrodita) și o inscripție din vremea împăratului Alexandru Sever (222 – 235) dedicată împărătesei Iulia Mamaea, “protectoarea castrelor”. Castrul trebuia să țină piept atacurilor carpilor (daci liberi) și a invadatorilor care atacau prin culoarul Rucăr – Bran și pasul Oituz. În anul 106 castrul era din pământ și lemn, după anul 126, zidurile fiind refăcute din piatră.
 
Între anii 1211 – 1225, cavelerii teutoni au construit la poalele dealului cetății Râșnov prima biserică, cu hramul Sfântul Gheorghe, lângă un turn de observație desființat în sec. 19. În anul 1280 după marea foamete din zona Germaniei, mulți coloniști sași din valea Rinului au colonizat Țara Bârsei sosind inclusiv la Râșnov unde dezvoltă orașul și construiesc o cetate puternică pe locul cetății dacice Cumidava. În anul 1427 Râșnovul și cetatea sunt vizitate de împăratul Imperiului Romano – German, Sigismund de Luxemburg, care acordă orașului Rosenau (Râșnov) dreptul de a ține târguri. Orașul se dezvoltă și devine al doilea târg ca mărime din Țara Bârsei după Brașov. Apar breslele, cele mai importante fiind breslele lemnarilor, țesătorilor și sticlarilor (de la care provine toponimul Valea Glăjeriei). Țara Bârsei și orașul Râșnov sunt jefuite sistematic de turci și tătari, locuitorii găsind protecție “intra muros” în interiorul Castelului Bran, al cetății Râșnov sau al puternicului oras medieval fortificat Brașov.
 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Râșnov – str. Cetății, FN, telefon: 0368 002 494, 0729 499 402.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania