Sarata Monteoru


 

Where to Sleep
Where to Eat
What to See
  Sărata Monteoru Accommodation
  Sărata Monteoru Restaurants & Pubs
  Sărata Monteoru Attractions


 
Statiunea balneo-climaterică permanentă Sărata Monteoru (județul Buzău)
 

Staţiunea Sărata Monteoru este situată la o altitudine medie de 86 metri într-o zonă de vechi exploatări petroliere, într-o depresiune intracolinară la izvoarele pârâului Sărata, la 18 kilometri de orașul Buzău, pe un flanc al Dealului Istrița la extremitatea sud-estică a Subcarpaților Curburii, într- zonă acoperită de o vegetație bogată și la adăpost de vânturi. Aici petrolul se află în subsol la mică adâncime, iar apele din subteran conțin mult petrol, brom, iod și sare, motiv pentru care localnicii folosesc doar apă îmbuteliată, cea din fântâni nefiind potabilă. Aceste ape sunt, folosite pentru tratamente medicinale, ele curgând din 15 izvoare aflate în toată depresiunea.
 
Cele mai vechi urme de locuire din Sărata-Monteoru datează din eneolitic fiind descoperite în locul numit „La Huioabă”, și aparțin culturii Aldeni II-Stoicani, dar cele mai importante descoperiri arheologice sunt cele de pe dealul Cetățuia și de pe platoul Poiana Scorușului, fiind datate din epoca bronzului, iar cultura arheologică de care aparține a fost botezată „Monteoru”, după acest sit. Așezarea descoperită prezintă mai multe straturi, arheologii identificând o cetate întârită cu bolovani cu un șanț de apărare, și locuințe care prezintă o continuitate cu alte descoperiri din eneolitic ce reprezintă extremitatea sud-vestică a culturii Cucuteni B, și ale altor culturi arheologice din Transilvania, sudul Munteniei, Basarabia și Ucraina. Pe colinele de lângă dealul Cetățuia se găsesc mai multe cimitire și necropole ale culturii Monteoru.
 
Apele cu proprietăți curative au fost menționate încă din 1837, localnicii folosindu-le la tratarea unor boli. Grecul Grigore Stavri (care ulterior și-a luat numele de Grigore Constantinescu-Monteoru) a cumpărat între 1860–1880 terenurile petrolifere, și satul numit pe atunci Fundu Sărății și s-a îmbogățit din afacerile cu petrol, comercializând țiței brut și ulei mineral fabricat în distileria deschisă în 1871. Monteoru și-a dat seama de potențialul afacerilor din turism, și a solicitat elaborarea unui proiect pentru construirea unei stațiuni balneare, inaugurată la 1 iulie 1895. Au fost construite o capelă, un cazinou, un parc în stilul grădinilor englezești, hoteluri și o vilă personală, între timp fiind descoperit și captat izvorul numărul 2, izvor ale cărui ape aveau să fie studiate din punct de vedere chimic. Monteoru a murit în 1898 iar cazinoul, clădirea-simbol a stațiunii în perioada interbelică, a fost terminat în 1900.
 
După primul război mondial s-a înființat la Sărata Monteoru, Institutul de Balneologie, care în cadrul unui studiu mai larg despre apele minerale din România, și-a îndreptat atenția spre izvorul nr. 2 din Monteoru, constatându-se că apele lui conțin clorură de sodiu și clorură de magneziu, fără a avea însă bicarbonat de sodiu, și au o compoziție asemănătoare celor din stațiunea franceză Châtel Guyon. Tot în perioada interbelică, s-a înființat la Monteoru singura mină de petrol de la acea vreme din Europa, rămasă unicat pe continent, de unde se extrăgea petrol prin galerii subterane de la o adâncime de 240–320 m. Lucrările la mină au început în 1925 și au fost efectuate în 2 etape: etapa 1. între anii 1925 – 1948 și etapa a 2-a între anii 1978 – 1994. Mina avea o galerie principală în care se cobora cu ascensorul și din ea se săpau sonde orizontale prin straturile de marne către cele de nisip petrolifer, de unde petrolul se scurgea în puțul nr. 42 pentru a fi scos cu pompele la suprafață. Tot la Sărata Monteoru se găsește un monument din 1933, al eroilor din primul război mondial, inscripționat cu numele celor 64 de localnici căzuți în timpul luptelor.
 
Azi Sărata-Monteoru este cea mai importantă stațiune balneoclimaterică din județul Buzău, iar sursele de apă minerală sunt reprezentate de 3 foraje hidrogeologice, un puț minier și 19 izvoare (cele mai multe neamenajate) care produc o apă de tip zăcământ. Principalele izvoare se află pe versantul stâng al pârâului Sărății (cele 2 izvoare care au fost sursa băilor înainte de al Doilea Război Mondial, nr. 1 cu cea mai mare mineralizare – de 270 g/l, cele 2 care alimentau ștrandul, cu o mineralizare de 185 g/l și care depun aragonit, și „Izvorul de stomac” cu o mineralizare de 6,7 g/l.
 
Factori naturali terapeutici:
 

 • Apele minerale sărate concentrate, din izvoare sau extrase de la adâncime cu ajutorul sondelor, sulfatate („Izvorul de stomac” – Nr. 6, hipoton, inclusiv carbogazos, clorurat, bicarbonatat sodic calcic-magnezian, cu rol excitosecretor ușor), foarte bogate în brom (izvorul 1 are 297 mg brom/l iar Puțul lui Duică are 446,3 mg/l), izvoare iodurate (30 mg respectiv 33,6 mg iod/l) și izvoare minerale complexe

 • Nămol de izvor sulfuroase (locația „La Nămoluri” situată pe unul dintre versanții care înconjoară localitatea și, unde se găsesc câteva bălți, momentan neamenajate)

 • Bioclimat de cruțare, sedativ, care în timpul verii poate căpăta un caracter excitant, de stepă
   
  Indicatii terapeutice:
   

 • Afecțiuni ale aparatului locomotor

 • Afecțiuni reumatismale degenerative: (spondiloză, poliartroză)

 • Afecțiuni abarticulare: (tendinoză, tendomioză, tendoperiostoză, periartrită scapulohumerală)

 • Afecțiuni post traumatice: (redori articulare, status postoperator, status post entorse/ luxații/ fracturi)

 • Afecțiuni ginecologice: insuficiența ovariană, cervicite cronice
 • Afecțiuni ale sistemului nervos periferic: pareze ușoare, sechele după polineuropatii.
   
  Dotări:
   

 • Instalaţii pentru băi calde cu ape minerale carbogazoase
 • Instalaţii pentru ungeri si împachetări cu nămol
 • Buvete pentru cură internă cu apă minerală si strand cu apă minerală cu posibilităţi de helio si aeroterapie
 • Instalatii complexe pentru electroterapie, hidroterapie si kinetoterapie
 • Instalatii pentru inhalații cu aerosoli
 • Masaj medical, fitness
   
 • Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.

  Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania