Transylvania Monasteries (Manastirile din Transilvania)

Mănăstiri și biserici / Monasteries and Churches


 

Dobrogea
Moldova
Wallachia
  Mănăstiri și biserici Dobrogea
  Mănăstiri și biserici Moldova
  Mănăstiri și biserici Wallachia

 

Mănăstiri și biserici din Transilvania / Transylvania Monasteries and Churches


 

Fortified Churches
Wooden Churches
Churches & Monasteries
  Biserici Fortificate Transilvania
  Biserici de Lemn Transilvania
  Alte Biserici si Manastiri din Transilvania

 

Transylvania is like all Romania, filled with churches and monasteries, showing the strong Christianity that developed in this area. Due to the Saxon and Magyar influences, in Transylvania there are also many catholic churches and monasteries and other confessions. Maybe the most famous and representative are the fortified churches (included also in UNESCO Patrimony). But also famous and symbolic for the north west part of the country are the wooden churches from Maramures (included also in UNESCO Patrimony).
The Maramures wooden churches are remarkable examples of well-preserved religious architecture that emerged from the Orthodox traditions and Gothic style influences. These churches show such a high level of artistic maturity and craft skills: they are narrow, tall, timber constructions with characteristic elongated towers single or double-roofed and covered by shingles. The walls of the wooden churches are generally built of oak logs laid horizontally with intricate joints. Because they are an exceptional expression of the cultural heritage of this mountainous area of northern Romania eight of these churches are included in UNESCO World Heritage List since 1999. The wooden churches, the nature and the people of Maramures are spiritually connected and have maintained this link to the present day.
But also there are other monasteries in Transylvania, either orthodox or catholic, where pilgrims are coming in large number to pray. More than one hundred thousands of catholic pilgrims are coming each spring in Sumuleu Ciuc to celebrate the Pentecost catholic traditions. Other monasteries attract pilgrims in time of various religious celebrations, some of them having also holy icons where people come to pray for health, fortune or luck in love.

Transilvania este ca de altfel toată România, plină cu biserici și mănăstiri, arătând puternica tradiție creștină care s-a dezvoltat pe aceste meleaguri. Datorită influențelor sașilor și maghiarilor, în Transilvania există de asemenea și multe biserici și mănăstiri catolice și de alte confesiuni. Probabil cele mai celebre și reprezentative sunt bisericile fortificate (incluse și în patrimoniul UNESCO). Dar de asemenea renumite și simbolice pentru nord vestul țării sunt bisericile de lemn din Maramureș (incluse de asemeena în patrimoniul UNESCO).
Bisericile din lemn din Maramureș sunt exemple remarcabile ale stilului arhitectonic religios bine conservat care a apărut din tradiția ortodoxă și influențele stilului gotic. Aceste biserici arată o maturitate foarte profundă a nivelului artistic și indemanarea meșteșugarilor care le-au construit: ele sunt construcții de lemn înguste, înalte cu caracteristici specifice precum turnurile lungi sau acoperișurile duble acoperite cu șindrilă. Pereții bisericilor din lemn sunt în general construiți din bușteni de stejar așezați orizontal cu îmbinări complexe. Deoarece ele reprezintă o expresie excepțională a moștenirii culturale a acestor zone muntoase din nordul României, opt din aceste biserici au fost incluse în Lista Moștenirii Mondiale UNESCO în 1999. Bisericile din lemn, natura și oamenii din Maramureș, sunt conectați spiritual și au păstrat această legătură chiar și în prezent.
Există de asemenea și alte mănăstiri în Transilvania, fie ortodoxe fie catolice, unde pelerinii vin în număr mare să se roage. Peste o sută de mii de pelerini catolici vin în fiecare primăvară în Șumuleu Ciuc pentru a sărbători Rusaliile în tradiția catolică. Alte mănăstiri atrag pelerini în perioada diverselor sărbători religioase, unele dintre ele având de asemenea icoane sfinte la care oamnenii vin să se roage pentru sănătate, succces în afaceri sau noroc în dragoste.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania