Moldova: Manastiri si Biserici (Monasteries and Churches)

Mănăstiri și biserici / Monasteries and Churches


 

Dobrogea
Transilvania
Wallachia
  Mănăstiri și biserici Dobrogea
  Mănăstiri și biserici Transilvania
  Mănăstiri și biserici Valahia

 

Moldova: Biserici / Churches

 

Catedrala Mitropolitană
Catedrala Mitropolitană
Catedrala Mitropolitană / The Metropolitan Cathedral
(MOLDOVA: Iași – Iași)
 

Începută între 1833 – 1839 pe locul Bisericii Albe (sec. 15) și a Bisericii Stratenia (sec. 17), la 23 mai 1857, bolta centrală s-a prăbușit, biserica fiind într-o stare precară până la terminarea ei între 1880 – 1887. […..] / Started between 1833 – 1839 on the location of the White Church (15th century) and Stratenia Church (17th century), at May 23, 1857, the central vault colapsed, and the church was in a bad shape until was finished between 1880 – 1887. […..]

 

Moldova: Mănăstiri / Monasteries

 

Mănăstirea Agapia
Mănăstirea Agapia
Mănăstirea Agapia / Agapia Monastery
(MOLDOVA: Agapia – Neamț)
 

A doua cea mai mare mănăstire ortodoxă de maici (300 – 400) din România, construită între anii 1641 – 1643 și amplasată în mijlocul unei păduri pe valea pârâului Agapia, a fost pictată de Nicolae Grigorescu. […..] / The second biggest orthodox nun convent in Romania, built between 1641 – 1643 and located in the middle of a forest on the valley of Agapia river, was painted by Nicolae Grigorescu. […..]

 

Mănăstirea Bodgana
Mănăstirea Bodgana
Mănăstirea Bodgana / Bodgana Monastery
(MOLDOVA: Rădăuți – Suceava)
 

Ctitorită de Bogdan I (1359 – 1365), întemeietorul Moldovei, este formată din Biserica “Sfântul Nicolae” – cel mai vechi monument de piatră al Moldovei (sec. 14), turnul clopotniță (1781) și casa parohială (1876). […..] / Built by Bogdan I (1359 – 1365), the founder of Moldova, is composed of “Saint Nicholas” church – the oldest stone monument in Moldova (14th century), the bell tower (1781) and the parish house (1876). […..]

 

Mănăstirea Galata
Mănăstirea Galata
Mănăstirea Galata / Galata Monastery
(MOLDOVA: Iași – Iași)
 

Mănăstire de maici, ctitorită la sfârșitul sec. 16 de Petru Șchiopul (1574 – 1577, 1578 – 1579, 1583 – 1591), a fost numită după cartierul Galata din Istanbul, unde locuiau domnitorii ce mergeau la sultan pentru domnie. […..] / Nun convent founded at the end of the 16th century by Petru Șchiopul (1574 – 1577, 1578 – 1579, 1583 – 1591), got its name from Galata district in Istanbul where were living the kings who went to the sultan for ruling agreement. […..]

 

Mănăstirea Golia
Mănăstirea Golia
Mănăstirea Golia / Golia Monastery
(MOLDOVA: Iași – Iași)
 

Fortăreață tipic medievală, biserica numită după logofătul Ioan Golia, primul ctitor, ridicată în sec. 16 și refăcută de Vasile Lupu și fiul său Ștefăniță între 1650 – 1660, este înconjurată de un zid înalt de 9 m. […..] / Tipical medieval fortress, the church named after chancellor Ioan Golia, the first founder, build in the 16th century and rebuilt by Vasile Lupu and his son Ștefăniță between 1650 – 1660, is surrounded by a 9 m tall wall. […..]

 

Mănăstirea Putna
Mănăstirea Putna
Mănăstirea Putna / Putna Monastery
(MOLDOVA: Putna – Suceava)
 

Ctitorită de Ștefan cel Mare (al cărui mormânt se află aici) între anii 1466 – 1459, devastată de oștile lui Timuș Hmelnițki, reconstruită de Vasile Lupu, mănăstirea are cinci încăperi: pridvor, pronaos, gropniță, naos și altar. […..] / Built by Stephen the Great (whose tomb is here) between 1466 – 1469, destroyed by the troops of Timuș Hmelnițki, rebuilt by Vasile Lupu, the monastery has five rooms: porch, pre-nartex, tombs room, nartex and altar. […..]

 

Bârnova
Bistrița
  Mănăstirea Bârnova
  Mănăstirea Bistrita

 

Cămârzani
Căpriana
  Mănăstirea Cămârzani
  Mănăstirea Căpriana

 

Curchi
Dobrovăț
Dragomirna
  Mănăstirea Curchi
  Mănăstirea Dobrovăț
  Mănăstirea Dragmirna

 

Durău
Fântâna Albă
Frumoasa
  Mănăstirea Durău
  Mănăstirea Fântâna Albă
  Mănăstirea Frumoasa

 

Hadâmbu
  Mănăstirea Hadâmbu

 

Hâncu
Japca
Neamț
  Mănăstirea Hâncu
  Mănăstirea Japca
  Mănăstirea Neamt

 

Pângărati
Petru Vodă
  Mănăstirea Pângărati
  Mănăstirea Petru Vodă

 

Râșca
Saharna
Secu
  Mănăstirea Râșca
  Mănăstirea Saharna
  Mănăstirea Secu

 

Sihăstria
Sihla
Trei Ierarhi
  Mănăstirea Sihăstria
  Schitul Sihla
  Biserica Trei Ierarhi

 

Văratec
Vovidenia
Zamca
  Mănăstirea Văratec
  Schitul Vovidenia
  Mănăstirea Zamca

 

Moldova: Mănăstiri și Biserici (Monasteries and Churches)

 

 • Biserica de lemn “Sfânta Parascheva” – Farcașa

 • Biserica “Sfântul Nicolae” – Roznov

 • Catedrala Mitropolitană – Iași

 • Mănăstirea Almaș

 • Mănăstirea Horaița – comuna Crăcăoani, județul Neamț.

 • Mănăstirea Nechit

 • Mănăstirea Pângărați

 • Mănăstirea Războieni – Războieni

 • Mănăstirea Tazlău – Tazlău

 • Schitul Daniil Sihastrul

 • Schitul Pocrov – Vânători – Neamț

 • Schitul Sfânta Ana – Sălătruc

 • Schitul Sfântul Ioan Botezătorul – Molid


 •  

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.

  Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania