Bucuresti: Piata Revolutiei (Revolution Square)

Free Tours
Tourist Attractions
București
    Free Tours București
    Atracții Turistice București
    București


 

 

Calea Victoriei
Calea Victoriei
Calea Victoriei

 

Lungă de 2.700 m (Piața Națiunile Unite – Piața Victoriei), cea mai frumoasă și celebră stradă din București se numea Podul Mogoșoaiei până la defilarea armatei române (8 octombrie 1878), după Războiul de Independență. […..] / 2.700 m long (United Nations Square – Victoria Square), the most beautiful and famous street in Bucharest was called Mogoșoaia Bridge until the Romanian Army parade (October 8, 1878), after the Independence War. […..]

 

Muzeul de Artă – Palatul Regal
Muzeul Național de Artă a României
Muzeul Național de Artă a României – Palatul Regal / The National Museum of Art of Romania – The Royal Palace

 

Inaugurat în 1948 în Palatul Regal, are peste 70.000 de exponate în Galeria Națională și cea de Artă Europeană, iar în corpul central, sunt camerele regale, (Sala Tronului etc.) […..] / Founded in 1948 inside the Royal Palace, has more than 70.000 pieces in the National and the European Art Gallery, and in the central part, are royal rooms (Hall of Throne etc.) […..]

 

Palatul Ministerului de Interne
Palatul Ministerului de Interne
Palatul Ministerului de Interne / Internal Affairs Ministry Palace

 

La balconul sediului C. C. al P.C.R., Palatul Senatului (1989 – 2004), azi al Ministerului Afacerilor Interne, Ceaușescu a ținut ultimul discurs pe 21 decembrie 1989, fugind apoi cu elicopterul. […..] / From the hedquarter of Central Committee of Romanian Communist Party balcony, Palace of Senate (1989 – 2004), today of Internal Affairs Ministry, Ceaușescu held his last speech on December 21, 1989, running after with the helicopter. […..]

 

Biserica Kretzulescu
Biserica Kretzulescu
Biserica Kretzulescu / Kretzulescu Church

 

Construită cu un han (1720 – 1722) de logofătul Iordache Crețulescu și soția sa Safta, fiica lui Constantin Brâncoveanu, la bariera de nord a Bucureștiului, pe “ulița mare” (“Podul Mogoșoaiei”) la “Puțul cu zale”. […..] / Built with an inn (1720 – 1722) by chancellor Iordache Crețulescu and his wife Safta, daughter of Constantin Brâncoveanu, at the northern exit of Bucharest, on the “big street” (“Mogoșoaia Bridge”) at “The fountain with links”. […..]

 

Casa Păucescu
Casa Păucescu
Casa Păucescu / Păucescu House

 

Casa lui Grigore Păucescu, politician din sec. 19, centru al vieţii mondene, politice şi culturale din Bucureşti, al ambasadei Austro – Ungariei, al Directiei 5 a Securităţii, azi al Uniunii Arhitecţilor din România. […..] / House of Grigore Păucescu, politician from 19th century, center of dandy, political and cultural life of Bucharest, then of Austrian – Hungarian embassy, of the 5th Security Direction, today of the Romanian Architect Union. […..]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania