Valahia / Wallachia: Manastiri si biserici / Monasteries and Churches

Mănăstiri și biserici / Monasteries and Churches


 

Dobrogea
Moldova
Transilvania
  Mănăstiri și biserici Dobrogea
  Mănăstiri și biserici Moldova
  Mănăstiri și biserici Transilvania

 

Biserici din Valahia / Wallachia Churches

 

Biserica Bălteni
Biserica Bălteni
Biserica Bălteni / Bălteni Church
(MUNTENIA: Periș – Ilfov)
 

Biserica monumentală „Sfântul Nicolae”, înaltă, cu arcade dar fără picturi, se află pe locul vechii mănăstiri Bălteni, în inima codrilor Vlăsiei, fortăreață, adăpost și loc de rugăciune, arsă și pustiită de tătari. […..] / The monumental Saint Nicholas church, tall, with arches but not painted, is located on the premises of the former Bălteni monastery, in the heart of Vlăsia forest, fortress, shelter and praying place burned and destroyed by tartars. […..]

 

Biserica Drăgănescu
Biserica Drăgănescu
Biserica Drăgănescu / Drăgănescu Church
(MUNTENIA: Mihăilești – Giurgiu)
 

Construită în 1870, după o revarsarea Argeșului care distrusese cimitirul și biserica de lemn din sat, a fost pictată între 1968 – 1983 de Părintele Arsenie Boca ieșit la pensie după ce i-a fost interzis să predice. […..] / Built in 1870 after a flood of river Argeș that destroyed the cemetery and the wooden church from the village, was painted between 1968 – 1983 by Father Arsenie Boca after his retirement and after he was forbidden to preach. […..]

 

Mănăstiri din Valahia / Wallachia Monasteries

 

Mănăstirea Arnota
Mănăstirea Arnota
Mănăstirea Arnota / Arnota Monastery
(OLTENIA: Costești – Vâlcea)
 

Urmărit de turci, Matei Basarab se ascunde pe un munte în stufărișul unui lac, lângă ruinele unei biserici, jurând că dacă va scăpa cu viață, va construi aici o mănăstire, unde dorit să fie înmormântat la sfârșitul vieții. […..] / Chased by turks, Matei Basarab is hiding on a mountain inside the reed of a lake near the ruins of a church, swearing that if he will escape alive he will built a monastery here, where he wanted to be burried at the end of his life. […..]

 

Mănăstirea Bistrița – Vâlcea
Mănăstirea Bistrița - Vâlcea
Mănăstirea Bistrița – Vâlcea / Bistrița – Vâlcea Monastery
(OLTENIA: Costești – Vâlcea)
 

Construită de boierii Craiovești între anii 1492 – 1494 pe valea râului Bistrița, aici se află moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, care vindecă bolile trupești și sufletești și aduc ploaia pe timp de secetă. […..] / Built between 1492 – 1494 on the valley of Bistrița river, here are the relics of Saint Grigorie Decapolitul, that are healing the body and soul diseases and are bringing the rain during dry periods. […..]

 

Mănăstirea Bradu
Mănăstirea Bradu
Mănăstirea Bradu / Bradu Monastery
(MUNTENIA: Tisău – Buzău)
 

Ctitorită în 1632 de boierul Radu Mihalcea, fostă mănăstire de călugări greci, a fost fortificată cu ziduri din bolovani de râu cu cărămidă, cu contraforți și turnuri mari cu ferestre pentru a vedea departe și trage cu armele. […..] / Founded in 1632 by boyar Radu Mihalcea, former greek monks monastery, was fortified with walls from river stones with bricks, with buttresses and big towers with windows for seeing away and shoot with guns. […..]

 

Mănăstirea Căldărușani
Mănăstirea Căldărușani
Mănăstirea Căldărușani / Căldărușani Monastery
(MUNTENIA: Gruiu – Ilfov)
 

Ctitorită de Matei Basarab în 1638 pe locul unui vechi schit de lemn, ca o cetate în mijlocul Codrilor Vlăsiei, mănăstirea de călugări are icoane pictate de Nicolae Grigorescu și o pinacotecă foarte valoroasă. […..] / Founded by Matei Basarab in 1638 on the location of an old wooden hermitage, like a fortress in the middle of Vlăsia Forest, the monk convent has icons painted by Nicolae Grigorescu and a very valuable pinacoteca. […..]

 

Mănăstirea Ciolanu
Mănăstirea Ciolanu
Mănăstirea Ciolanu / Ciolanu Monastery
(MUNTENIA: Tisău – Buzău)
 

Ctitorită conform unei inscripții în 1590 de Doamna Neaga, soția lui Mihnea Turcitul, sau în 1568 de Dumitru Ciolanu din Transilvania și Radu și Dragomir Sorescu din Vernești, după documentele bisericii vechi. […..] / Founded according to an inscription in 1590 by Doamna Neaga, wife of Mihnea Turcitul, or in 1568 by Dumitru Ciolanu from Transilvania and Radu and Dragomir Sorescu from Vernești, according to the old church documents. […..]

 

Mănăstirea Comana
Mănăstirea Comana
Mănăstirea Comana / Comana Monastery
(MUNTENIA: Comana – Giurgiu)
 

Ctitorită de Vlad Țepeș în 1461 cu rol de mănăstire – cetate pe o fostă insulă în mijlocul mlaștinii, reclădită de Radu Șerban în 1588, mănăstirea de călugări a fost primul adăpost al mormântului lui Vlad Țepeș. […..] / Founded by Vlad the Impaler in 1461 with the role of fortress – monastery on a former island in the middle of a swamp, rebuild by Radu Șerban in 1588, the monk convent was the first shelter of the tomb of Vlad the Impaler. […..]

 

Mănăstirea Corbii de Piatră
Mănăstirea Corbii de Piatră
Mănăstirea Corbii de Piatră / Corbii de Piatră Monastery
(MUNTENIA: Corbi – Argeș)
 

Ansamblu rupestru din sec. 14 aflat pe malul stâng al Râului Doamnei, săpat în peretele masiv de stâncă (gresie), înalt de 30 m și lung de 14,5 m, este considerat locul de baștină al Corvineștilor. […..] / The cave assembly fron the 14th century located on the left side of the River of the Lady, carved in the massive stone wall (hone), 30 m tall and 14.5 m long, is considered to be the native place of Corvin family. […..]

 

Mănăstirea Cozia
Mănăstirea Cozia
Mănăstirea Cozia / Cozia Monastery
(OLTENIA: Călimănești – Căciulata – Vâlcea)
 

Construită pe malul Oltului între 1387 – 1388, ctitoria lui Mircea cel Bătrân îngropat aici, ca și maica Teofana, mama lui Mihai Viteazul, are picturi murale din 1391 și un muzeu cu o valoroasă colecție de icoane. […..] / Built on the shore of river Olt between 1387 – 1388, the monastery of Mircea cel Bătrân, burried here like Teofana, mother of Michael the Brave, has wall paintings from 1391 and a museum with valuable icon collection. […..]

 

Mănăstirea Curtea de Argeș
Mănăstirea Curtea de Argeș
Mănăstirea Curtea de Argeș / Curtea de Argeș Monastery
(MUNTENIA: Curtea de Argeș – Argeș)
 

Construită pe locul vechii mitropolii (1359), între 1515 – 1517 de Neagoe Basarab îngropat aici, ca și regii și reginele României, Carol, Elisabeta, Ferdinand și Maria, are biserica cea mai frumoasă din România. […..] / Built on the place of the old metropolitan church (1359), between 1515 – 1517 by Neagoe Basarab, burried here like the romanian kings and queens, Carol, Elisabeth, Ferdinand and Mary, has the most beautiful church in Romania. […..]

 

Mănăstirea Dealu
Mănăstirea Dealu
Mănăstirea Dealu / Dealu Monastery
(MUNTENIA: Târgoviște – Dâmbovița)
 

Ctitorită de Radu cel Mare în anii 1499 – 1501, mănăstirea de maici este situată pe un deal din apropierea orașului Târgoviște și adăpostește mormântul lui Radu cel Mare și racla cu capul lui Mihai Viteazul. […..] / Founded by Radu the Great between 1499 – 1501, the nun convent is located on the top of a hill near Târgoviște and is hosting the tomb of Radu the Great and the scrape with the head of Michael the Brave. […..]

 

Mănăstirea Govora
Mănăstirea Govora
Mănăstirea Govora / Govora Monastery
(OLTENIA: Govora – Vâlcea)
 

Muzeul mănăstirii amplasată la 6 km de Băile Govora are un clopot turnat în timpul lui Vlad Țepeș, prima atestare documentară este din 27 septembrie 1485, dar pomelnicul mănăstirii începe cu Mircea cel Bătrân. […..] / The museum of the monastery located 6 km away of Govora Baths has a bell made during Vlad the Impaler time, the first documentary attestation is from September 27, 1485, but the diptych of the monastery starts with Mircea the Old. […..]

 

Mănăstirea Hurezi (UNESCO)
Mănăstirea Hurezi (UNESCO)
Mănăstirea Hurezi / Hurezi Monastery
(OLTENIA: Horezu – Vâlcea)
 

Cea mai mare mănăstire din România, ctitorie a lui Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714), a fost construită între 1690 – 1693 de teama turcilor mai mult noaptea, când se auzeau doar huhurezii (păsări de noapte). […..] / The biggest monastery in România, founded by Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714), was built between 1690 – 1693, because of Turks especially in the night time, when could be heard only the “huhurezi” (night birds). […..]

 

Mănăstirea Mraconia
Mănăstirea Mraconia
Mănăstirea Mraconia / Mraconia Monastery
(OLTENIA: Dubova – Mehedinți)
 

Este amplasată pe malul stâng al Dunării, la vărsarea râului Mraconia (“loc ascuns” sau “apă întunecată”) în Dunăre, la 15 km vest față de orașul Orșova, unde se formează cel mai frumos defileu de pe tot parcursul fluviului. […..] / Is located on the left side of Danube, where river Mraconia (“hidden place” or “dark water”) flows into Danube, 15 km west from Orșova, where is the most beautiful defile of Danube river. […..]

 

Mănăstirea Nămăești
Mănăstirea Nămăești
Mănăstirea Nămăești / Nămăești Monastery
(MUNTENIA: Valea Mare Pravăț – Argeș)
 

Templul lui Zamolxe, în stânca unde era o catacombă creștină, l-a adăpostit pe Apostolul Andrei urmărit de romani, care a lăsat aici una din cele 12 icoane cu chipul real al Fecioarei Maria pictată de Sfântul Luca pentru cei 12 apostoli. […..] / Zamolxe temple, inside the rock with a christian catacomb, hosted Apostle Andrew chased by romans, who left here one of the 12 icons with the real face of Virgin Mary painted by Saint Luca for the 12 apostles. […..]

 

Mănăstirea Negru Vodă
Mănăstirea Negru Vodă
Mănăstirea Negru Vodă / Negru Vodă Monastery
(MUNTENIA: Câmpulung Muscel – Argeș)
 

Construită în 1215 de Negru Vodă, rezidită de Basarab I și Nicolae Alexandru, fiul său, apoi reclădită de Matei Basarab, are turnul clopotniței înalt de 35 metri, folosit ca poartă de incintă și fortificație militară. […..] / Built in 1215 by Negru Vodă, rebuilt by Basarab I and Nicolae Alexandru, his son, and rebuilt by Matei Basarab, has the bell tower 35 m high, used as entrance gate and military fortification. […..]

 

Mănăstirea Peștera Ialomiței
Mănăstirea Peștera Ialomiței
Mănăstirea Peștera Ialomiței / Peștera Ialomiței Monastery
(MUNTENIA: Moroeni – Dâmbovița)
 

Lângă biserica de lemn construită în sec. 16 la intrarea în Peștera Ialomiței de voievodul Valahiei Mihnea cel Rău, arsă în 1819 și reconstruită, erau chiliile călugărilor iar la 200 m în peșteră se afla “Piatra Altarului”. […..] / Near the wooden church built in 16th century near Ialomița river cave by the wallachian king Mihnea cel Rău, burned in 1819 and rebuilt, were the monk’s cells and 200 m away inside the cave was “The Altar Stone”. […..]

 

Mănăstirea Polovragi
Mănăstirea Polovragi
Mănăstirea Polovragi / Polovragi Monastery
(OLTENIA: Polovragi – Gorj)
 

Mănăstire de maici cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, primii ctitori fiind Radu si Pătru, fiii lui Danciul Zamona, menționați intr-un hrisov emis la 18 ianuarie 1480 de voievodul Basarab cel Tânăr (1477 – 1481). […..] / Nun convent dedicated to the “Dormition of the Virgin Mary”, the first founders being Radu and Pătru, sons of Danciul Zamona, mentioned in a document issued on January 18, 1480 by voivode Basarab the Young (1477 – 1481). […..]

 

Mănăstirea Sfinții Voievozi
Mănăstirea Sfinții Voievozi
Mănăstirea Sfinții Voievozi / Monastery of the Holy Voivodes
(MUNTENIA: Slobozia – Ialomița)
 

Înconjurată de puternice ziduri de apărare, ctitorită de postelnicul Moldovei, Ianache Caragea în 1615 a fost refăcută din temelii de Matei Basarab în 1634, și sfințită de Patriarhul de la Constantinopol și 500 de preoți. […..] / Surrounded by strong defensive walls, founded by the seneschal of Moldova, Ianache Caragea in 1615 was rebuilt from scratch by Matei Basarab in 1634, and sanctified by Constantinople Patriarch and more than 500 priests. […..]

 

Mănăstirea Sinaia
Mănăstirea Sinaia
Mănăstirea Sinaia / Sinaia Monastery
(MUNTENIA: Sinaia – Prahova)
 

Construită între 1690 – 1695 de spătarul Mihai Cantacuzino după un pelerinaj la muntele Sinai unde a fost impresionat de Mănăstirea Sfânta Ecaterina, numită „Catedrala Carpaților”, este prima construcție din Sinaia. […..] / Built between 1690 – 1695 by chancellor Mihai Cantacuzino after a pilgrimage to Sinai mountain where was impressed by Santa Ecaterina Monastery, named “The Cathedral of Carpathians”, is the first construction from Sinaia. […..]

 

Mănăstirea Snagov
Mănăstirea Snagov
Mănăstirea Snagov / Snagov Monastery
(MUNTENIA: Gruiu – Ilfov)
 

Amplasată pe o insulă de pe lacul Snagov, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, atestată documentar în 1408, refăcută de Vlad Țepeș, în biserica actuală rezidită de Neagoe Basarab, se află mormântul lui Vlad Tepes (Dracula). […..] / Located on an island on Snagov lake, fouded by Mircea the Old, documentary attested in 1408, rebuilt by Vlad the Impaler, in the actual church rebuilt by Neagoe Basarab, is the tomb of Vlad the Impaler (Dracula). […..]

 

Mănăstirea Suzana
Mănăstirea Suzana
Mănăstirea Suzana / Suzana Monastery
(MUNTENIA: Măneciu – Prahova)
 

Amplasată pe valea Teleajenului, în 1740 a fost construită de Suzana Arsicu, o credincioasă din Săcele – Brașov, o biserică din lemn, înlocuită în 1840 cu o biserică zidită, înlocuită în 1882 de biserica actuală. […..] / Located on Teleajen valley, in 1740 was built by Suzana Arsicu, a christian from Săcele – Brașov, a wooden church replaced in 1840 by a stone church that was also replaced in 1882 by the existing church. […..]

 

Mănăstirea Tismana
Mănăstirea Tismana
Mănăstirea Tismana / Tismana Monastery
(OLTENIA: Tismana – Gorj)
 

Cea mai veche mănăstire încă în funcțiune din Valahia, a fost construită de Cuviosul Nicodim (1310 – 1406), cu sprijinul domnitorului Radu I (1377 – 1383) și fiii acestuia Dan I (1383 – 1386) și Mircea cel Bătrân (1386 – 1418). […..] / The oldest monastery still functional from Wallachia, was built by Pious Nicodim (1310 – 1406), with the help of king Radu I (1377 – 1383) and of his sons Dan I (1383 – 1386) and Mircea the Old (1386 – 1418). […..]

 

Cernica
Cetățuia – Negru Vodă
Cotmeana
  Mănăstirea Cernica
  Mănăstirea Cetățuia - Negru Vodă
  Mănăstirea Cotmeana

 

Dintr-un Lemn
Lainici
  Dintr-un Lemn
  Mănăstirea Lainici


 

Pissiota
Samurcășești
Tutana
  Mănăstirea Pissiota
  Mănăstirea Samurcășești
  Mănăstirea Tutana

 

Mănăstirea Țigănești
Mănăstirea Țigănești
Mănăstirea Țigănești / Țigănești Monastery
(MUNTENIA: Ciolpani – Ilfov)
 

Înconjurată de “Lacul Maicilor” în codrii Vlăsiei unde era o tradiție monahală veche, întemeiată de călugări de la Muntele Athos pe vremea lui Mihai Viteazu, a fost atestată de boierul Matei Țigănescu în 1780. […..] / Surrounded by “Nun’s Lake” in Vlăsiei forest where was an old religious tradition, founded by monks from Athos Mountain in the time of Michael the Brave, was attested by boyar Matei Țigănescu in 1780. […..]

 

Mănăstirea Zamfira
Mănăstirea Zamfira
Mănăstirea Zamfira / Zamfira Monastery
(MUNTENIA: Lipănești – Prahova)
 

Ctitorită între 1721 – 1743 de Zamfira Apostoli, văduva unui comerciant bogat, și de nora ei Smaranda, nepoata lui Șerban Cantacuzino, mănăstirea de maici are biserica nouă din 1858, pictată de Nicolae Grigorescu. […..] / Founded between 1721 – 1743 by Zamfira Apostoli, widow of a rich merchant, and by her daughter in law Smaranda, Șerban Cantacuzino’s niece, the nun convent has the new church from 1858, painted by Nicolae Grigorescu. […..]

 

Alte Mănăstiri (Other Monasteries)


 

 • Biserica Bolniță – municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea

 • Biserica Sfinții Voievozi – comuna Prundeni, județul Vâlcea – a fost construită în anul 1815 în formă de navă, cu două turle iar pictura din interior este în stil bizantin.

 • Mănăstirea Brebu

 • Mănăstirea Caraiman – orașul Bușteni, județul Prahova

 • Mănăstirea Cheia – satul Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova

 • Mănăstirea Ciolanu – comuna Tisău, județul Buzău

 • Mănăstirea Cornetu – satul Călinești, oraș Brezoi, județul Vâlcea, este amplasată la poalele muntelui Cornetu pe Valea Oltului, pe malul drept, pe șoseaua Râmnicu Vâlcea – Sibiu la aproximativ 50 de km de Râmnicu Vâlcea. A fost construită în anul 1666 de vornicul Mareș Bejescu, apropiat al Cantacuzinilor. Amplasamentul a fost ales cu grijă, aproape de pământurile vornicului, fiind la acea vreme, ferit de ochii privitorilor, dar aproape de granița cu Transilvania, oferind un refugiu ideal pentru vornic și familia lui în vremurile grele.

 • Mănăstirea Frăsinei – comuna Muereasca, județul Vâlcea, și cunoscută ca “Athos-ul României”, este singura mănăstire ortodoxă din România unde femeile nu au voie să intre și unde nu se consumă carne, conform regulamentului stabilit de Sfântul Calinic. Mănăstirea a fost construită în anul 1710 de doi monahi, Ilarion și Ștefan, care s-au retras aici, și au locuit la început într-o colibă de lemn, cu un paraclis, unde se rugau. Denumirea mănăstirii se datorează pădurilor de frasini din zonă. Între anii anii 1859 – 1864 Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, a construit din banii săi o biserică nouă la schitul Frăsinei, singura mănăstire din țară care nu a fost secularizată și a păstrat tot terenul agricol până în zilele noastre.

 • Mănăstirea Rătești – satul Rătești, comuna Berca, județul Buzău

 • Mănăstirea Sărăcinești – situată în satul Valea Cheii, comuna Păușești – Măglași, județul Vâlcea, a fost atestată documentar pentru prima oară în anul 1437, construcția lui fiind începută de Atanasie Sărăcinescu cu familia sa, în stil bizantin, finalizată de comisul Tănasie Păușescu și mama sa, monahia Marta, și episcopul Ștefan în anul 1688 și pictată în anul 1718 de Teodosie, Gheorghe și Preda, aceiași care au pictat paraclisul de la Hurezi și alte așezăminte brâncovenești.

 • Mănăstirea Stânișoara – orașul Călimănești, județul Vâlcea

 • Mănăstirea Surpatele – satul Surpatele, comuna Frâncești, județul Vâlcea, cu hramul “Sfânta Treime”, se află pe Valea Otăsăului, la 3 km distanță de Mănăstirea dintr-un Lemn. Mănăstirea a fost construită la începutul sec. 16, de către logofătul Tudor Drăgoescu, fratele său Stanciu și preotul Dumitru Bălașa, fiind inițial o construcție de lemn atestată documentar în anul 1512. Între anii 1703 – 1706, doamna Marica Brâncoveanu, reface din temelii vechea biserică de lemn construind actuala biserică de zid și își petrece aici lunile de vară în timpul văduviei. În anul 1821 Tudor Vladimirescu și oastea sa au jurat aici pe Drapel, Evanghelie și Cruce să ducă până la capăt lupta pentru eliberarea poporului român de fanarioți. În cimitirul de la mănăstirea Surpatele a fost înmormântată Florica, sora haiducului Iancu Jianu, logodnica lui Tudor Vladimirescu. Ea și-a pus capăt zilelor după ce, în chiar noaptea nunții a fost răpită și batjocorită de carserdarul Stoica, guvernatorul Olteniei, care a fost prins ulterior de Iancu Jianu și judecat și omorât chiar pe mormântul surorii sale.

 • Mănăstirea Turnu – orașul Călimănești, județul Vâlcea

 • Mănăstirea Vodița – situată pe valea râului Vodița la circa 15 km vest de Drobeta – Turnu Severin, județul Mehedinți, a fost construită pe cheltuiala voievodului Vladislav I (Vlaicu Vodă), la sugestia și prin efortul călugărului Nicodim, între anii 1369 (când Nicodim a ajuns în Țara Românească) și 1374, fiind cea mai veche ctitorie voievodală atestată documentar din țara noastră și primul așezământ monahal administrat autonom.

 • Schitul Ostrov – orașul Călimănești, județul Vâlcea. Telefon: 0250 750 244, 0744 219 010.

 • Schitul Pahomie – orașul Băile Olănești, județul Vâlcea

 • Schitul Pătrunsa – comuna Bărbătești, județul Vâlcea, Parcul Național Buila – Vânturarița. Telefon: 0723 572 894. Construit în anul 1740, de către Episcopul Clement al Râmnicului, în amintirea faptului că aici a fost născut de mama lui, Paraschiva Modoran, din localitatea Pietrarii de Jos, care a trecut muntele, de frica otomanilor, și a ajuns la poalele Muntelui Buila, în locul numit „Pătrunsa”. Fiind amplasat în interiorul parcului național într-un loc de o rară frumusețe, deoarece aici nu se poate ajunge cu mașina, schitul oferă o liniște benefică dezvoltării unei vieți lăuntrice deosebite.

 • Comments are closed.

  Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania