Wallachia Cities (Orase din Valahia)

Dobrogea
Moldova
Transilvania
    Dobrogea Cities
    Orașe Moldova
    Orașe Transilvania


 

Valahia: Orașe / Cities

 

Brăila
Brăila
Brăila
(MUNTENIA: Brăila – Brăila)
 

Cu o populație de 181.000 locuitori în 2011, ocupat de turci în 1538, raia din 1554 până la sfârșitul războiului ruso – turc (1828 – 1829), de la începutul sec. 20 este un important port comercial din România. […..] / With a population of 181.000 in 2011, occupied by turks in 1538, raia since 1554 until the end of russian – turkish war (1828 – 1829), from the beginning of the 20th century is an important commercial harbour in Romania. […..]

 

București
București
Brăila
(MUNTENIA: București – București)
 

Cu o populație de 1.884.000 locuitori în 2011, al zecelea oraș ca populație din Uniunea Europeană, capitala României a fost întemeiată de Bucur ciobanul cu 1000 de ani în urmă și atestată documentar la 20 septembrie 1459. […..] / With a population of 1.884.000 in 2011, the 10th biggest populated city in the European Union, the capital of Romania was founded 1000 years ago by Bucur the shepherd and documentary attested at September 20, 1459. […..]

 

Buzău
Buzău
Buzău
(MUNTENIA: Buzău – Buzău)
 

Cu o populație de 116.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1431, târg și punct de vamă în Evul Mediu, a avut o cetate a Buzăului, despre care s-au păstrat doar câteva mențiuni în documente străine. […..] / With a population of 116.000 in 2011, documentary attested in 1431, fair and custom city in the Middle Age, had a fortress of Buzău from which remained only some mentions in foreign documents. […..]

 

Caracal
Caracal
Caracal
(OLTENIA: Caracal – Olt)
 

Cu 31.000 de locuitori în 2011, atestat documentar în 1538, locuit din preistorie, aici sunt ruinele turnului lui Caracalla (217), o curte domnească a lui Mihai Viteazul și o biserică cu mormântul lui Iancu Jianu. […..] / With a population of 31.000 in 2011, documentary attested in 1538, inhabited since prehistory, here are the ruins of the tower of Caracalla (217), a royal court of Mihai Viteazul and a church with the tomb of Iancu Jianu. […..]

 

Călărași
Călărași
Călărași
(MUNTENIA: Călărași – Călărași)
 

Cu o populație de 66.000 locuitori în 2011, numit Lichirești în timpul primei așezări din timpul lui Mihai Viteazul, apoi Călărași, a fost punct de trecere din Imperiul Otoman în Valahia, păzit de o căpitănie de călăreți. […..] / With a population of 66.000 in 2011, named Lichirești during the first village from Mihai Viteazul period, then Călărași, was the custom point between the Ottoman Empire and Wallachia, guarded by a garrison of horse riders. […..]

 

Câmpina
Câmpina
Câmpina
(MUNTENIA: Câmpina – Prahova)
 

Cu o populație de 33.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 1503, vamă între 1422 – 1840, apoi târg de vite în fiecare zi de luni și oraș petrolier din 1857, aici se află castelul ezoteric al Iuliei Hașdeu. […..] / With a population of 33.000 in 2011, documentary attested in 1503, custom point between 1422 – 1840, then cattle fair every monday and oil city since 1857, here is the esoteric castle of Iulia Hașdeu. […..]

 

Câmpulung
Câmpulung
Câmpulung
(MUNTENIA: Câmpulung – Argeș)
 

Cu o populație de 32.000 locuitori în 2011, în cel mai vechi oraș medieval și a doua capitală a Valahiei, între sec. 13 – 17 aici a trăit o mare comunitate săsească, venită la sosirea cavalerilor teutoni în Țara Bârsei. […..] / With a population of 32.000 in 2011, in the oldest medieval city and the 2nd capital of Wallachia, between 15th – 17th century lived here a big saxon community, settled after the arrival of teutonic knights in Burzenland. […..]

 

Craiova
Craiova
Craiova
(OLTENIA: Craiova – Dolj)
 

Cu o populație de 270.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 225, vechea cetate Pelendava a fost un târg important pe vremea lui Mihai Viteazul, capitală a haiducilor în sec. 18 și a Valahiei între 1770 – 1771. […..] / With a population of 270.000 in 2011, documentary attested in 225, the old fortress of Pelendava was an important fair during Mihai Viteazul, capital for haiduks in the 18th century and of Valachia between 1770 – 1771. […..]

 

Curtea de Argeș
Curtea de Argeș
Curtea de Argeș
(MUNTENIA: Curtea de Argeș – Argeș)
 

Cu o populație de 28.000 locuitori în 2011, în prima capitală a Valahiei întemeiată de Negru Vodă (probabil Litovoi), coborând din Făgăraș pe la 1290, se află Mănăstirea Argeș, cea mai frumoasă mănăstire din România. […..] / With a population of 28.000 in 2011, in the first capital of Wallachia founded by Negru Vodă (maybe Litovoi), descending from Făgăraș in 1290, is located Arges Monastery, the most beautiful monastery in Romania. […..]

 

Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin
(OLTENIA: Drobeta Turnu Severin – Mehedinți)
 

Cu o populație de 112.000 locuitori în 2011, amplasat pe malul Dunării și dezvoltat în apropierea castrului roman Drobeta, declarat municipiu în 121 cu 14.000 de locuitori, în sec. 3 avea 40.000 de locuitori. […..] / With a population of 112.000 in 2011, located on the banks of Danube river and developed near the roman fort Drobeta, declared municipium in 121 with 14.000 inhabitants, in the 3th century had a population of 40.000 people. […..]

 

Giurgiu
Giurgiu
Giurgiu
(MUNTENIA: Giurgiu – Giurgiu)
 

Cu o populație de 62.000 locuitori în 2011, raia turcească între 1420 – 1829, amplasat pe malul stâng al Dunării, este legat de orașul Ruse din Bulgaria printr-un pod peste Dunăre construit între 1952 – 1954. […..] / With a population of 62.000 in 2011, turkish raia between 1420 – 1829, located on the left side of Danube river, is connected with the city of Ruse from Bulgaria by a bridge over Danube built between 1952 – 1954. […..]

 

Pitești
Pitești
Pitești
(MUNTENIA: Pitești – Argeș)
 

Cu o populație de 156.000 locuitori în 2011, atestat documentar în 20 mai 1388 de Mircea cel Bătrân, s-a dezvoltat treptat de la sat și târg, ajungând oraș la începutul sec. 14, având și curți domnești în sec. 16. […..] / With a population of 156.000 in 2011, documentary attested in May 20th, 1388 by Mircea cel Bătrân, developed gradually from village and fair, becoming a city at the beginning of the 14th century, having also royal courts in the 16th century. […..]

 

Ploiești
Ploiești
Ploiești
(MUNTENIA: Ploiești – Prahova)
 

Cu o populație de 210.000 locuitori în 2011, locuitorii de aici aveau relații comerciale cu cei din Transilvania din vechime dar în vremea lui Mihai Viteazul satul devine târg apoi “capitala” aurului negru în sec. 19. […..] / With 210.000 people in 2011, citizens from here developed commercial relationship with Transylvania for centuries but during Mihai Viteazul the village becomes fair and then the “capital” of the black gold in the 19th century. […..]

 

Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
(OLTENIA: Râmnicu Vâlcea – Vâlcea)
 

Cu o populație de 99.000 locuitori în 2011, atestat documentar la 20 mai 1388, în orașul așezat pe partea dreaptă a râului Olt se găsesc ruinele curții domnești a lui Mircea cel Bătrân sau casa lui Anton Pann. […..] / With a population of 99.000 in 2011, documentary attested in May 20, 1388, in the city located on the left side of river Olt are the ruins of the royal fortress of Mircea cel Bătrân or the house of Anton Pann. […..]

 

Slatina
Slatina
Slatina
(OLTENIA: Slatina – Olt)
 

Cu 71.000 de locuitori în 2011, atestat documentar în 1368, locuit din preistorie, apoi de daci și romani, a fost în Evul Mediu vamă la intersecția unor importante drumuri comerciale („cerii”, „oilor” sau al „buților”). […..] / With 71.000 people in 2011, documentary attested in 1368, inhabited since prehistory, then by dacians and romans, was in the Middle Age custom point at the crossroad of important commercial roads of “wax”, “sheep” or “barrels”. […..]

 

Târgoviște
Târgoviște
Târgoviște
(MUNTENIA: Târgoviște – Dâmbovița)
 

Cu o populație de 80.000 locuitori în 2011, reședință domnească și capitală între 1396 – 1714, orașul a fost peste trei secole cel mai important centru economic, politico – militar și cultural – artistic al Valahiei. […..] / With a population of 80.000 in 2011, royal residency and capital between 1396 – 1714, the city was for more than three centuries the most important economical, military – political and cultural – artistic center of Wallachia. […..]

 

Târgu Jiu
Târgu Jiu
Târgu Jiu
(OLTENIA: Târgu Jiu – Gorj)
 

Cu 82.000 de locuitori în 2011, atestat documentar în 1406, aici Constantin Brâncuși a realizat în 1937 ansamblul monumental „Calea Eroilor” cu Masa Tăcerii, Aleea Scaunelor, Poarta sărutului și Coloana Infinită. […..] / With 82.000 people in 2011, documentary attested in 1406, here Constantin Brâncuși realised in 1937 the monumental ensemble “The Heroes Way” with the Table of Silence, the Chairs Alley, the Kiss Gate and the Endless Column. […..]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania