Wallachia: Arta, Cultura si Traditii (Art, Culture and Traditions)

Artă, Cultură, Tradiții / Art, Culture, Traditions

 

Dobrogea
Moldova
Wallachia
    Arta, Cultura, Traditii din Dobrogea
    Arta, Cultura, Traditii din Moldova
    Transylvania Art, Culture, Traditions

 

Case Memoriale / Memorial Houses

 

Casa Memorială Constantin Brâncuși
Casa Memorială Constantin Brâncuși
Casa Memorială Constantin Brâncuși (1876 – 1957)
(OLTENIA: Peștișani – Gorj)
 

Compusă din trei camere: odaia de dormit, cunia sau bucătăria unde era vatra cu corlată, se gătea mâncarea și se adunau la masă toți ai casei, și celarul sau cămara, de unde urca în pod, se află în satul Hobița. […..] / Composed of three rooms: the sleeping room, the kitchen where was the oven and the tools for food preparation and the place where all from the house come to eat, and the cellar, with access to the attic, is located in Hobița village. […..]

 

Casa Memorială George Enescu
Casa Memorială George Enescu
Casa Memorială George Enescu (1881 – 1955)
(MUNTENIA: Sinaia – Prahova)
 

Construită în stil neo – românesc între 1923 – 1926 după planurile lui George Enescu, din banii câștigați în primul său turneu în America, acesta locuind aici periodic până în 1946, când a părăsit România definitiv. […..] / Built in neo – romanian style, between 1923 – 1926 after George Enescu plans, with the money he won in his first tour in America, he lived here periodically until 1946 when he left Romania forever. […..]

 

Casa Memorială Anton Pann
Casa Memorială Anton Pann
Casa Memorială Anton Pann (1794 – 1854)
(OLTENIA: Râmnicu Vâlcea – Vâlcea)
 

Amenajat în casa cu trei camere, foișor și pivniță, construită în sec. 18, muzeul expune piese de mobilier, obiecte decorative din cositor, alamă, portrete, lucrări muzicale, culegeri de folclor, poezii și povestiri. […..] / Organized inside the house with three rooms, watchtower and cellar, built in the 18th century, the museum displays furniture, decorative objects from tin, brass, portraits, musical works, folklore collection, poems and stories. […..]

 

Conacul Bellu
Conacul Bellu
Conacul Bellu
(MUNTENIA: Urlați – Prahova)
 

Amenajat în casa baronului Bellu construită în stil românesc vechi în sec. 19, muzeul expune obiecte de artă, ceramică, țesături, unelte, covoare, cărți rare, picturi, faianță, mobilier, artă orientală, icoane și arme. […..] / Organized inside the house of baron Bellu, built in the 19th century in old Romanian style, the museum displays art objects, ceramics, fabrics, tools, carpets, rare books, paintings, faience, furniture, oriental art, icons and weapons. […..]

 

Culele de la Măldărești
Culele de la Măldărești
Culele de la Măldărești
(OLTENIA: Măldărești – Vâlcea)
 

Atacurile turcilor veniți de peste Dunăre ori ale haiducilor coborâți din munți se opreau în zidurile caselor boierești fortificate numite “turnuri” sau “cule” în turcește, cele mai înalte fiind la Măldărești. […..] / The attacks of turks coming from the other side of the Danube or of the outlaws descending from mountains, were stopped by the walls of boyars fortified houses named “towers” or “cule” in turkish language, the tallest being at Măldărești. […..]

 

Casa Memorială Nicolae Bălcescu
Casa Memorială Nicolae Bălcescu
Casa Memorială Nicolae Bălcescu (1819 – 1852)
(OLTENIA: Nicolae Bălcescu – Vâlcea)
 

Memorialul Nicolae Bălcescu amenajat în conacul construit în anul 1828, casa familiei Bălcescu, are 11 camere cu două expoziţii, una dedicată familiei (înaintaşi şi urmaşi), şi alta dedicată lui Nicolae Bălcescu. […..] / Nicolae Bălcescu Memorial, organized in the manor built in 1828, house of Bălcescu family, has 11 rooms with two exhibitions, one dedicated to the family (ancestors and descendants) and another one dedicated to Nicolae Bălcescu. […..]

 

Casa Memorială Dinu Lipatti
Casa Memorială Dinu Lipatti
Casa Memorială Dinu Lipatti (1917 – 1950)
(MUNTENIA: Leordeni – Argeș)
 

Muzeul a fost înființat în anul 1985 în casa construită între 1938 – 1942 de tatăl marelui pianist, în stil neo românesc, și expune obiecte ale lui Dinu Lipatti (pianul Bechstein, diplome, partituri) și ale familiei. […..] / The museum was founded in 1985 in the house built between 1938 – 1942 by the father of the great pianist, in neo Romanian style, and displays objects of Dinu Lipatti (the Bechstein piano, diplomas, scores) and of the family. […..]

 

Casa de târgoveț Hagi Prodan
Casa de târgoveț Hagi Prodan<
Casa de târgoveț Hagi Prodan
(MUNTENIA: Ploiești – Prahova)
 

Casa de târgoveț construită în anul 1785 cu elemente de arhitectură românească și orientală expune un interior de casă a unui negustor bogat din sec. 18 cu piese originale, podoaba casei fiind plafonul sufrageriei. […..] / The merchant house built in 1785 with elements of Romanian and Oriental architecture is exposing an interior of a wealthy merchant house from the 18th century with original parts, the jewel being the living room ceiling. […..]

 

Istorie / History

 

Vlad the Impaler LegendsSinaia Lead Tablets

 
Monumente / Monuments

 

Crucea Eroilor Neamului
Crucea Eroilor Neamului
Crucea Eroilor Neamului
(MUNTENIA: Bușteni – Prahova)
 

Construită între 1926 – 1928 pe Muntele Caraiman, la altitudinea de 2291 m, în memoria eroilor neamului căzuți în Primul Război Mondial, are o înălțime de 28 m, două brațe de 7 m și e montată pe un soclu de 7,5 m. […..] / Built between 1926 – 1928 on Caraiman mountain, at an altitude of 2291 m, in the memory of the national heroes killed in the 1st World War, has a height of 28 m, two arms of 7 m and is fixed on a postament of 7,5 m. […..]

 

Coloana Infinită
Coloana Infinită
Coloana Infinită / The Infinite Column
(OLTENIA: Târgu Jiu – Gorj)
 

Stilizare a coloanelor funerare specifice sudului României, construită din fontă între 1937 – 1938 în memoria eroilor căzuți pe malul Jiului în Primul Război Mondial, are o înălțime de 29,35 m și 16 module octaedrice suprapuse. […..] / Styling of funeral columns specific to the south of Romania, built between 1937 – 1938 in the memory of heroes fallen in the 1st World War on Jiu river banks, is 29.35 m tall and has 16 overlapped octahedron modules. […..]

 

Muzee / Museums

 

Muzeul Agriculturii
Muzeul Agriculturii
Muzeul Agriculturii / The Agriculture Museum
(MUNTENIA: Slobozia – Ialomița)
 

A fost înființat în anul 1996 fiind singurul muzeu de acest fel din România, și are colecții (peste 13.330 de piese) de mașini agricole, cuptoare de pâine din Bărăgan, rețete culinare sau mijloace de transport tradiționale. […..] / Was fouded in 1996 being the only one of this kind in Romania, and has collections (more than 13.330 pieces) of agriculture machines, bread ovens from Bărăgan, culinary recipes or traditional means of transport. […..]

 

Spiritualitate / Spirituality

 

Arsenie BocaBrancusi

 
Tradiții / Traditions

 

Ceramica de Horezu (UNESCO)
Ceramica de Horezu (UNESCO)
UNESCO: Ceramica de Horezu / Horezu Ceramic
(OLTENIA: Horezu – Vâlcea)
 

Inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității la 3 – 7 decembrie 2012, are ca simbol principal cocoșul dar și stele, copaci, oameni, flori, pești, spirala dublă, soarele, pomul vieții sau coada de păun. […..] / Included in the immaterial cultural patrimony of the mankind on December 3 – 7, 2012, has as main symbol the roaster but also stars, trees, people, flowers, fishes, the double spiral, the sun, the tree of life or the peacock tail. […..]

 

Hamangia
Hamangia
Cultura Hamangia / Hamangia Cuture

 

Cultură neolitică din mileniul 6 – 4 î.Chr., denumită după satul Hamangia din comuna Istria, Dobrogea, azi Baia, jud. Tulcea, dezvoltată în România și apoi și în Bulgaria (zona Varna – Burgas), înainte de 4.700 î.Chr. […..] / Neolithic culture from millenium 6 – 4 B.Ch., called after Hamangia village from Istria commune, Dobrogea, today Baia, Tulcea county, developed in România and later in Bulgaria (Varna – Burgas area), 4.700 years B.Ch. […..]

 

Tabăra de Sculptură Măgura
Tabăra de Sculptură Măgura
Tabăra de Sculptură Măgura / Măgura Sculpture Camp

 

A fost organizată în perioada 1970 – 1985 la propunerea lui Nicolae Ceaușescu, după ce a vizitat obeliscul ridicat în Parcul Crâng din Buzău, pentru a marca 16 secole de la prima atestare documentară a orașului Buzău. […..] / Was organized between 1970 – 1985 at Nicolae Ceaușescu proposal, after he visited the obelisc raised inside Crâng Park in Buzău, to celebrate 16 centuries from the first documentary attestation of Buzău city. […..]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania