Wallachia: Statiuni (Resorts)

Stațiuni / Resorts

 

Dobrogea
Moldova
Transilvania
    Stațiuni Dobrogea
    Stațiuni Moldova
    Stațiuni Transilvania

 

Judeţul Buzău / Buzău County

 

Sărata – Monteoru
Sărata – Monteoru
Sărata – Monteoru

 

Amplasată la 86 m altitudine medie, într-o depresiune intracolinară la izvoarele pârâului Sărata unde petrolul este la mică adâncime, are 3 foraje hidrogeologice, un puț minier și 19 izvoare care produc o apă de tip zăcământ. […..] / Located at 86 m average altitude, in a depression between hills at the springs of Sărata river where oil is near the surface, has 3 hydro geologic drills, a mine well and 19 springs producing a kind of oiled salted water. […..]

 

Judeţul Prahova / Prahova County

 

Sinaia
Sinaia
Sinaia

 

Denumită “Perla Carpaților”, situată la poalele Munților Bucegi, pe valea râului Prahova, la o altitudine cuprinsă între 767 m și 1.055 m, zona împădurită unde se află azi orașul era nelocuită în sec. 17. […..] / Called “The Pearl of Carpathians”, located at the base of Bucegi Mountains, on Prahova river Valley, at an altitude between 767 m and 1.055 m, the forested area where is located the city today was uninhabited in the 17th century. […..]

 

Judeţul Vâlcea / Vâlcea County

 

Voineasa
Voineasa
Voineasa

 

Amplasată la o altitudine de 580 – 640 de metri, pe fundul unei căldări, între Munţii Căpţânii și Munţii Lotrului, cea mai veche așezare de pe Valea Lotrului este înconjurată de păduri de brad, molid și fag. […..] / Located at 580 – 640 m altitude, on the bottom of a bucket, between Căpţânii Mountains and Lotrului Mountains, the oldest village on Lotru Valley is surrounded by fir, spruce and beech forests. […..]

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania