Snagov

Where to Sleep
Where to Eat
What to See
    Snagov Accommodation
    Snagov Restaurants & Pubs
    Snagov Attractions


 
Statiunea balneo-climaterică permanentă Snagov (județul Ilfov)
 

Staţiunea Snagov se află la 40 de kilometri nord de București, pe malul lacului Snagov, liman fluviatil format de râul Ialomița. Întemeierea localității Snagov este strâns legată de construirea mănăstirii Snagov pe ostrovul din nordul lacului Snagov, de către primii voievozi de după Basarab. Prima atestare documentară a mănăstirii, sub numele de Snagov, apare în anul 1408, într-un hrisov al lui Mircea cel Bătran, emis în cancelaria voievodului, hrisov ce întăreste satul Ciulnita de pe Buzău “mănăstirii domniei mele Snagov”. Primele atestări documentare despre satele Snagovului sunt din sec. 15, ele fiind dăruite tot în aceeași perioadă Mănăstirii Snagov. Cel mai vechi document, datat 7 noiembrie 1428, este emis de către Dan al II-lea la Târgoviște „Drept accea după dăruirea pământului soției mele și doamna mea, am dăruit cu toată cinstea și buna chibzuială Snagovul, cu o bună dragoste împreună cu bălțile și satele Fringhișești și Turbați”. Alte trei documente care mentionează Snagovul au fost emise la Târgoviște de Vlad Dracul la 30 iunie 1441, la București de Radu cel Frumos la 28 octombrie 1464, sau la 23 martie 1482, de Basarab cel Tânăr, ultimul cu menţiunea că i se adaugă ca dar Mănăstirii Snagov satele Dobroșești, Ghermănești, Izvorani și Tâncăbești.
 
Faima de care s-a bucurat Snagovul în epoca feudală s-a datorat si tipografiei instalată aici din vremea lui Matei Basarab, în 1643. Cea mai mare înflorire culturală a cunoscut-o însă în timpul lui Constantin Brâncoveanu – la sfârsitul sec. 17 si începutul sec. 18 – când stareţ al Snagovului a fost Antim Ivireanu. În perioada interbelică la Snagov s-a creat o capacitate de eco-agrement de 20.000 locuri în Parcul şi Plaja Snagov, la care în perioada 1948 – 1982 s-a mai adăugat infrastructură cu o capacitate de aproximativ 15.000 locuri, astfel încât în 1990 ar fi trebuit să se redeschidă staţiunea (închisă în 1982 de Ceauşescu). În prezent staţiunea Snagov dispune de maluri amenajate pentru plaje la ştrand, ambarcaţiuni de agrement pentru public şi persoane private, facilităţi de canotaj, schi nautic, tenis, baschet, volei sau pescuit sportiv. Snagovul mai dispune si de ape termale neexploatate încă.
 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania