Turda: Attractions (Atractii Turistice)

Hotel
Restaurant
Turda
  Turda Accommodation
  Turda Restaurants & Pubs
  Turda

 

Turda: Atracții Turistice (Tourist Attractions)

 

Salina Turda
Salina Turda
Salina Turda / Turda Salt Mine

 

CEL MAI FRUMOS LOC SUBTERAN DIN LUME potrivit postului de televiziune CNN, Salina Turda este un veritabil muzeu al mineritului în sare, având o stare excelentă de conservare a lucrărilor miniere și a utilajelor folosite […..] / THE MOST WONDERFUL UNDERGROUND PLACE IN THE WORLD according to CNN, Turda Salt Mine is a real museum of salt mining, with an excellent preservation of the mining works and mining equipment […..]

 

Castrul roman Potaissa
Castrul roman Potaissa
Castrul roman Potaissa / Potaissa Roman Fort

 

Cel mai mare castru cu funcționare îndelungată din Dacia romană, este amplasat pe platoul numit Dealul Cetății și a fost construit de către Legiunea a V-a Macedonica în anul 168, fiind părăsit în anul 274 […..] / The biggest permanent roman fort from the Roman Dacia is located on a plateau called Dealul Cetății, and was built by the 5th Roman Legion Macedonica in 168 and was abandoned in 274 […..]

 

Turda: Alte Atracții Turistice (Other Tourist Attractions)

 

 • Cheile Turzii – rezervație naturală aflată la 6 kilometri vest de municipiul Turda, de-a lungul văii Hășdate

 • Muzeul de Istorie sau Palatul Princiar din Turda – zona Centru – str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 2 – fostă cămară de sare (probabil destinația originară a clădirii), palat voievodal, vamă și casă a fiscului dar și reședința principelui Ardealului Sigismund Bathory (1581 – 1597, 1599 – 1602), clădirea cu parter și etaj, de formă aproximativ pătrată, a fost reconstruită în perioada 1560 – 1588 de când datează o mare parte din structura actuală a clădirii. Muzeul a fost înființat aici în anul 1943 și a fost inaugurat în anul 1951 la inițiativa lui Augustin Rațiu, cu ajutorul arheologului Ioan I. Rusu și al profesorului Ion Țigărea, continuând vechile tradiții ale colecționarilor de vestigii arheologice și istorice Kemeny și Teglas, din perioada interbelică. Muzeul cuprinde o colecție bogată de obiecte din preistorie, din perioadele romană, medievală, modernă și contemporană, dar și o valoroasă colecție de artă populară și etnografie. Vedeta muzeului este “Prințesa Franziska”, o aristocrată gepidă al cărei mormânt a fost descoperit în termele castrului Potaissa. Scheletul prințesei este expus într-o vitrină transparentă, oasele fiind înconjurate de bijuterii și obiecte de valoare care au însoțit-o în mormânt.

 • Miliarul de la Aiton – (bornă kilometrică romană, în latină miliarium, din anul 108 d.C.) – Piața 1 Decembrie 1918

 • Lapidariul din Turda – zona Centru

 • Fabrica de Bere – Piața Romană, nr. 17 – dezvoltată din fabrica de malț existentă la sfârșitul sec. 18, fabrica de bere este formată dintr-un ansamblu complex cu diverse pinioane și cu un mic turn cu coșul de fum amplasat pe fațada principală ce pune în evidență caracterul industrial al clădirii. Dezafectată în anii ’90 ai sec. 20, starea de conservare a clădirii este foarte bună.

 • Biserica Reformată – Calvină sau “Biserica cu Turn” – zona Centru – str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 1 – amplasată în apropierea muzeului de istorie, este cel mai vechi monument păstrat în Turda Veche. Biserica a fost construită pe locul unei biserici mai vechi în timpul domniei regelui Sigismund de Luxemburg (1377 – 1437), fiind modificată de-a lungul timpului. Inițial biserica avea nava tăvănuită iar corul acoperit cu o boltă sprijinită pe ogive. În a doua jumătate a sec. 15 a fost ridicată și o fortificație de formă dreptunghiulară în jurul bisericii, cu turnuri în cele patru colțuri și un bastion de poartă pe latura de vest. Corul bisericii a fost dărâmat cu ocazia construirii fortificației, iar în locul lui în sec. 17 a fost ridicat un turn care s-a prăbușit în anul 1862. Turnul actual cu o înălțime de 60 de metri a fost construit între anii 1904 – 1906.

 • Biserica Reformată – Calvină – zona Turda Nouă – str. Basarabiei, nr. 10 – lângă parcul Turda Nouă. Edificiul se prezintă ca o biserică sală cu altar poligonal, sacristie pe latura de nord, un pridvor la fațada de sud și un turn clopotniță la cea de vest. Fațadele de nord și de sud precum și corul sunt sprijinite de contraforturi masive. Pe contrafortul de sud al corului se află incizat anul 1504. Sacristia prezintă particularitatea de a nu comunica direct cu altarul. În jurul bisericii a fost ridicată o fortificație de formă elipsoidală care are intrarea printr-un turn pătrat situat în partea de sud. Un alt bastion semicircular străjuiește latura de vest având incizat anul 1870, iar în partea de nord – vest se observă în zid urma unui portal încheiat în arc frânt și alături inscripția “Renovatum Anno 1740 Tempore Curatoris Komives”. Biserica și fortificația din jurul ei datează de la începutul sec. 16 și au fost construite pe locul unei biserici mai vechi din sec. 14. Atât fortificația cât și biserica au suferit stricăciuni cu prilejul atacului generalului Basta împotriva Turzii.

 • Biserica Franciscană – str. Avram Iancu, nr. 49 – a fost construită de călugării franciscani în anul 1733. Biserica are hramul “Sfântul Rege Ladislau”. Până în anul 1830 pe lângă biserică a funcționat și o școală primară de orientare catolică patronată de călugării franciscani.

 • Sinagoga – str. Mihai Eminescu, nr. 24 – 26 – a fost construită între anii 1922 – 1926 pe locul unei vechi case de rugăciuni. Este o clădire distinctivă a orașului realizată în stil eclectic, cu unele elemente de stil maur. În clădirile auxiliare ale sinagogii se aflau parohia și locuința rabinului, biroul comunității și azilul de noapte al săracilor.

 • Biserica Romano – Catolică – zona Centru – Piața Republicii, nr. 54 – a fost construită la sfârșitul sec. 15, la marginea de nord a pieței centrale a orașului. În prezent biserica de dimensiuni impresionante are un altar poligonal cu sacristie pe latura de nord. Biserica a fost martora unor evenimente remarcabile din Evul Mediu printre care decretarea, cu prilejul Dietelor din 1557 și 1568 (printre primele din Europa), libertăților religioase a trei culte existente pe teritoriul Transilvaniei.

 • Catedrala Ortodoxă – zona Centru – str. Andrei Șaguna, nr. 2 – are intrarea principală orientată către Piața 1 Decembrie 1918. Catedrala are hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” și a fost construită în perioada interbelică, piatra de temelie fiind pusă în anul 1925 iar sfințirea catedralei fiind făcută la data de 3 noiembrie 1935. Arhitectura catedralei este o îmbinare a stilurilor arhitecturale caracteristice ale celor trei provincii istorice românești: Valahia, Moldova și Transilvania. Planul clădirii este în formă tradițională de cruce. Caracteristică pentru această clădire este clopotnița care are o formă de culă oltenească și se aseamănă cu cea de la catedrala ortodoxă din Alba Iulia.

 • Teatrul Municipal – zona Centru – Piața Republicii, nr. 52 – clădirea este una dintre cele mai frumoase din Turda și a fost construită între anii 1901 – 1904 în stil eclectic, fiind proiectată inițial drept “Casino” (1904 – 1921), adăpostind după anul 1921 “Casina Intelectualilor Români” și cinematograful particular “La Grecu” (ulterior cinematograful “Arta”), iar din anul 1922 a adăpostit “Societatea Amicii Artelor”. Prin anii ’50 cinematograful “Arta” a fost închis iar aici a fost deschis “Teatrul de Stat” devenit ulterior “Teatrul Municipal” care timp de peste o jumătate de secol a prezentat peste 300 de premiere. Clădirea găzduiește și Biblioteca Municipală.

 • Judecătoria – zona Centru – Piața Republicii, nr. 5 – a fost construită între anii 1795 – 1806 și a adăpostit fosta Primărie, devenind ulterior sediul Tribunalului, apoi al Judecătoriei Turda. La construcția clădirii au fost utilizate pietre din castrul roman Potaissa. Podeaua inițială a fost realizată din cărămizi care poartă inscripția reliefată LVM (Legiunea a V-a Macedonica). Clădirea are pivnițe cu bolte semicilindrice iar turnul cu ceas este unul din simbolurile orașului.

 • Centrul Istoric – zona Centru – păstrează configurația dobândită în sec. 19, majoritatea clădirilor fiind construite în acea perioadă. A fost reabilitat în anul 2010 pentru a pune în valoare frumusețea clădirilor, fiind în prezent locul preferat de promenadă datorită teraselor dar și a fântânii arteziene sau a statuii impozante a lui Avram Iancu. Această zonă pietonală este în același timp și locul de desfășurare a mai multor evenimente precum târguri tradiționale sau spectacole diverse.

 • Primăria – Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28 – a fost construită între anii 1884 – 1886 în stil renascentist și a fost inițial sediul prefecturii comitatului Turda – Arieș.

 • Statuia Doctor Ioan Rațiu – zona Centru – Piața 1 Decembrie 1918 în fața Primăriei – a fost dezvelită la 9 iunie 1930 la inițiativa lui Augustin Rațiu, I. Moldovan și a Asociației Avocaților. Statuia a fost realizată din bronz de sculptorul Corneliu Medrea iar pe frontispiciul ei se află cuvintele spuse de marele memorandist la proces: “existența unui popor nu se discută ci se afirmă”. Pe două din laturile postamentului există basorelieful înfățișându-l pe Dr. Ion Rațiu la proces iar în dreapta soclului basorelieful înfățișează un aspect al luptei moților conduși de Avram Iancu, deoarece și Dr. Ion Rațiu a fost tribun în oastea craiului munților. La vaza statuii jos în față este așezată o coroană de lauri lucrată de meșterul lăcătuș Feurdean care simbolizează recunoștința și amintirea veșnică pentru marele luptător pentru drepturile românilor din Transilvania.

 • Statuia lui Avram Iancu – centrul istoric – a fost ridicată cu ocazia aniversării a 150 de ani de la Revoluția de la 1848 și a fost dezvelită la 25 octombrie 1998 de ziua Forțelor Armate. Statuia este opera în bronz a sculptorilor Emil Crețu de la Cluj și a lui Aurel Voina de la București. Statuia are 3,5 metri iar pe soclu este scris “Unicul dar al vieții mele este să-mi văd națiunea fericită”.

 • Grupul statuar Horea, Cloșca și Crișan – a fost ridicat în anul 1976 în cartierul Oprișani (Micro 3) din Turda pentru a aduce un omagiu conducătorilor răscoalei din 1784. Dintre cei trei conducători ai răscoalei care au luptat și și-au dat viața pentru drepturile poporului Horea a fost originar din Comitatul Turda. Opera sculptorului Ion Lucian Murnu este realizată din bronz și este așezată pe un soclu de granit.

 • Mormântul lui Mihai Viteazul – sub forma unui obelisc impunător, se află pe Aleea Obeliscului, înspre satul Bogata, în zona numită Câmpia Turzii la 3 kilometri sud de Turda (a nu se confunda cu orașul Câmpia Turzii), pe locul unde Mihai Viteazu a fost asasinat la ordinul casei de Austria. Trupul lui Mihai Viteazu a fost îngropat în acest loc dar capul lui a fost dus la Mănăstirea Dealu de lângă Târgoviște. Inițial, aici Doamna Stanca, soția lui Mihai Viteazu, cu acordul lui Gabriel Báthory, principele Transilvaniei, a ridicat o capelă în stil bizantin sub forma unei troițe, distrusă intenționat de naționaliștii fanatici maghiari. La sfârșitul sec. 19, preotul greco – catolic Vasile Moldovan din localitatea Sânmihaiu (azi comuna Mihai Viteazu), a cumpărat terenul cu mormântul, pentru a-l feri de alte profanări. Pe locul capelei, Comitetul Femeilor Române din Turda a realizat în anul 1928, cu sprijinul „Societății monumentelor istorice” din București, o troiță din lemn, la recomandarea și la dorința Regelui Ferdinand I, care a vizitat Turda împreună cu Regina Maria, în anul 1919. Troița lucrată în stil popular, este expusă la Muzeul de Istorie din Turda din anul 1977 și are gravată inscripția: „Aici a fost răpus marele voievod Mihai Viteazul la 9 august 1601”. Monumentul actual a fost inaugurat la 8 mai 1977, cu prilejul unui secol de la proclamarea independenței de stat a României, sub forma unui obelisc înalt de 1601 centimetri, și are trei laturi simbolizând cele trei principate românești unite de Mihai Viteazu, asasinat în anul 1601, fiind opera sculptorului Marius Butunoiu. La baza monumentului realizat din beton armat, placat cu travertin de Rușchița, pe un soclu dreptunghiular din tuf vulcanic, se află stemele celor trei principate, realizate din marmură albă de Simeria de artistul clujean Vasile Rus Batin, la fel ca și placa mormântului pe care este sculptat sigiliul lui Mihai Viteazul și inscripția „Aici odihnește Mihai Viteazul (1593-1601) Domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată Țara Moldovei” și pe care sunt trecute luptele sale eroice de la Nicopole, Sadova, Călugăreni, Șelimbăr, Mirăslău, Gurăslău. Lângă monument a fost construită în anul 2005 Mănăstirea Mihai Vodă, copie a Mănăstirii Mihai Vodă ridicată la București de către Mihai Viteazul demolată de comuniști cu excepția bisericii mănăstirii care a fost mutată cu aproximativ 300 de metri de la amplasamentul inițial.

 • Lacurile Durgău – cu ștrand modern amenajat – se află la aproximativ 100 de metri de intrarea în Salina Turda pe str. Durgăului, nr. 7. Amenajate încă din 1840 odată cu Băile Sărate Turda, lacurile sunt utilizate pentru balneație și pentru terapie fiind utilizate pentru tratarea mai multor afecțiuni. Conținutul ridicat de clorură de sodiu (sare gemă) din apa lacurilor (10% la suprafață, 28% la 30 de metri adâncime) face ca fenomenul de heliotermie să fie foarte intens. Au fost formate din vechi exploatări de sare umplute cu apă de-a lungul timpului. Aici au fost amenajate plaje de nisip, pontoane de lemn, dușuri și un bar cu terasă.

 • Băile Sărate Turda – formate din lacurile sărate Turda, Băile Sărate Turda sunt situate pe un masiv de sare, într-o zonă depresionară înconjurată de păduri, la o altitudine medie de 360 de metri. În prezent există peste 15 lacuri sărate, vechi exploatări de sare umplute cu apă de-a lungul timpului, dintre care cele mai importante sunt lacul (ștrandul) Roman și lacul Durgău, lacul Privighetorii, Lacul fără Fund etc., datorită cărora a fost amenajată în jurul anului 1834 micro stațiunea Băile Sărate Turda. În afara lacurilor, în vecinătatea ștrandului Roman se află o bază de tratament care funcționează pe toată perioada anului. Aceasta pune în valoare proprietățile terapeutice ale băilor sărate prin tratamente pentru diverse afecțiuni precum reumatism, sechele post – traumatice, afecțiuni ale sistemului nervos, tulburări de circulație periferică, afecțiuni respiratorii cronice, etc.

 • Centrul wellness și SPA Potaissa – zona Centru în incinta hotelului Potaissa – este specializat în terapii saline oferind servicii terapeutice de calitate (băi sărate, pat de sare, împachetări cu nămol, saună umedă și uscată, salină) și de servicii de relaxare și de remodelare corporală cu personal specializat.

 • Bazinul de înot didactic – amplasat la 50 de metri după Stadionul Municipal la ieșirea sore Câmpia Turzii, bazinul este folosit în scop didactic pentru instruire și pentru concursuri de înot dar și pentru agrement. Bazinul are 5 culoare de înot și o temperatură a apei cu valori între 26 – 28 grade Celsius și o adâncime a apei între 1.2 – 1.8 metri și o capacitate de 60 de persoane, fiind proiectat pentru a fi utilizat simultan de două clase de elevi. Dispune de 4 vestiare diferențiate pe sexe, prevăzute cu dotări moderne cu dușuri și grupuri sanitare și un cabinet de prim ajutor.

 • Grădina zoologică – zona Băi Sărate

 • Parcul Central – situat în apropiere de centrul orașului, pe malul stâng al Arieșului, fiind denumit anterior Parcul Pușkin. Este delimitat de strada Războieni, podul peste râul Arieș și digul ce străjuiește malul stâng al râului Arieș.

 • Parcul Teilor – este amplasat pe str. Tineretului lângă liceul teoretic Liviu Rebreanu. Parcul este dotat cu aparate sportive care pot fi folosite de persoanele de toate vârstele fie pentru întreținerea tonusului muscular, fie pentru tratarea unor probleme de natură medicală.

 • Parcul Turda Nouă – este amplasat la ieșirea din oraș spre Cluj Napoca fiind delimitat de str. Basarabiei. În interiorul parcului se află Biserica Reformată Calvină, o grădiniță și un centru de activități pentru copii.

 • Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.

  Home Bucharest Dobrogea Moldova Walachia Transilvania